Cronologie arădeană – 8 mai

1874 – La restaurantul Arena din Arad, din iniţiativa lui Ludovic Schrodt (pantofar), s-a constituit Asociaţia de autocultivare şi ajutorare a pantofarilor liberi, aflaţi în afara breslelor.

1904 – În sala de şedinţe a Casei oraşului Arad, a avut loc Congresul Partidului Docial-Democrat. Au participat 123 delegaţi din 38 comune, precum şi oaspeţi din Budapesta şi Bekescsaba. Au fost adoptate măsuri, privind reprezentarea partidului în congregaţia comitatului şi în parlament.

1649 – La cererea forurilor comitatense ale Zărandului, Gheorghe Rakoczy al II-lea a întărit statutele breslelor din Ineu, înfiinţate în 1625 de meşterii aurari, bărbieri, cismari, cojocari şi croitori. Existenţa prioritară în Ineu a acestor meserii, dovedeşte procentajul ridicat al militarilor în raport cu numărul total al populaţiei. Bărbierii, în acea perioadă executau şi intervenţii chirurgicale.

1945 – A fost înfiinţat Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă cu centrul de Instrucţie la Breaza, în localul fostului Centru al Muncii Tineretului Român.