Cronologie arădeană – 8 noiembrie

1930 – S-a născut la Valea Mare (Gurahonţ) istoricul Alexandru Roz (d. 2008), cadru didactic cu o bogată activitate ştiinţifică. A fost profesor în învăţământul preuniversitar, director al Liceului Moise Nicoară din Arad, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad şi lector universitar la Institutul Politehnic din Timişoara, Facultatea de Subingineri (1974-1977). În 1990, a făcut parte din grupul de fondatori ai Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, activând ca profesor (1994-2008) şi decan (1994-2003) la Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine. A fost cancelar general, membru al Senatului şi Consiliului Director al Universităţii de Vest Vasile Goldiş, redactor şef la Studia Universitatis şi Tribuna Universităţii şi director al revistei Jurnal Studenţesc. Alexandru Roz şi-a adus contribuţii însemnate la îmbogăţirea istoriografiei româneşti, având ca preocupare fundamentală evidenţierea rolului Aradului în realizarea Unirii din 1918. A publicat 26 volume şi peste 250 articole şi studii, cursuri universitare, rezultate în urma unor aprofundate cercetări referitoare la istoria Aradului. În semn de apreciere a muncii sale, a fost distins în mai multe rânduri cu gradaţii de merit în învăţământul preuniversitar, diplome şi medalii ale universităţii unde a lucrat şi a instituţiilor de cultură din Arad. De asemenea Senatul Universităţii de Vest Vasile Goldiş, din Arad, a aplicat, în curtea interioară a Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine, o placă comemorativă din marmură albă.

Placa memorială Alexandru Roz

1945 –În faţa Palatului Regal din Bucureşti, în timp ce apăra sediul Confederaţiei Generale a Muncii, a fost asasinat muncitorul tipograf Gheorghe Hălmăgean din Arad-Pârneava, participant la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia (1 decembrie 1918), militant al mişcării socialiste arădene. După un an, la 8 noiembrie 1946, a fost fixată pe zidul casei părinteşti de pe strada Rahovei (Gheorghe Hălmăgean), azi Episcop Ciorogariu nr. 146 şi dezvelită, o placa comemorativă. După oficierea serviciului religios de preotul Caius Turicu, au rostit cuvinte omagiale: Ştefan Bercea – PCR, Dumitru Măcean – Vicepreşedinte PSD, Ioan Lupău – Comisia Locală, Sechereş Dumitru – preşedintele Sindicatului Tipografilor. Au mai fost prezenţi Gheorghe Voştinar, preşedintele de onoare a Sindicatului Tipografilor, membri ai organizaţiei, vecini, public din Pârneava.

1981 – A avut loc festivitatea de aniversare a Centenarului Corului din Buteni, ca o expresie a cinstirii activităţii neîntrerupte şi a crezului artistic al unei formaţii artistice, prestigioase. Programul festiv a cuprins alături de prezentarea expoziţiilor evocatoare şi înmânarea unor distincţii, un spectacol susţinut de formaţiile corale ale veteranilor, copiilor, tineretului, piesele de rezistenţă fiind interpretate în final de Corul Bărbătesc şi Corul Mixt al Căminului Cultural, dirijate de Paul Paradenco-Adameşti şi Slobodan Pasculovici.

Corul din Buteni la Târgul Codrenilor din Văsoaia (Dirijor Pasculovici Slobodan, 1981)

Corul din Buteni la Festvalul de la Moneasa (Dirijor Ilie Lustrea, 1982)

Corul din Buteni la Tăcășele – Vârfurile

1987 – În sala Dalles din Bucureşti a avut loc vernisajul Expoziţiei Filialei din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici. Au fost expuse aproape 400 lucrări de pictură, sculptură, grafică, ceramică, tapiserie, semnate de 47 artişti arădeni grupaţi în trei generaţii de vârstă.  Se aprecia atunci, că privită în ansamblul plasticii româneşti contemporane, mişcarea artistică arădeană, apare însufleţită de un ritm propriu, dar deşi lipsită de spectaculoase mutaţii este cognoscibilă prin individualităţile sale.