Cronologie arădeană – 9 februarie

1919 – Corespunzător raportului președintelui Consiliului Național Român din comuna Boroșsebeș (Sebiș), către dr. Iustin Marșieu, președintele Consiliului Național Român din Comitatul Arad, cu privire la ocuparea gării de cale ferată, de trupele maghiare, au fost redate cazuri grave de agresiuni, maltratări, batjocuri ale acestora la adresa locuitorilor.

1932 – S-a născut la Păiuşeni – Chisindia (judeţul Arad), Rusalin Mureşanu (m. 2001), poet, publicist, traducător.  Absolvent al Liceului Pedagogic din Arad, a lucrat ca redactor la Gazeta literară (1954-1957) și Radiodifuziunea română (1960-1962), referent literar la Centrala Cărții (1962-1963), redactor la mai multe publicații militare.  Creația poetică este în limitele discursivității și entuziasmului festiv cu unele accente de sentimentalism sincer și direct. A scris mai multe cărți de versuri pentru copii, scontând pe simplicitate și vioiciune.

Rusalin Mureșanu

1941 – În urma constatărilor că ținuta și disciplina guarzilor comunali lăsa de dorit, angajații pe acest post fiind întrebuințați de primari și notari mai ales la servicii particulare, prefectul județului col. V. Mihăilescu, a pus aceste structuri sub comanda jandarmului șef de post, care urma să asigure în continuare, îndrumarea și supravegherea, modului cum asigură serviciul de pază al localității.

1941 – Prefectura Județului Arad, a transmis pretorilor o notă prin care alături de obligațiile prezentate în detaliu se cerea imperativ tuturor funcționarilor de stat: ordine, muncă, cinste, corectitudine, conștiinciozitate și punctualitate. „Vă cer tuturora executare deplină a atribuțiunilor ce le aveți. Îmi place să cred, că vă veți face fiecare sută la sută datoria ce incumbă din calitatea ce o aveți și că astfel nu voi fi silit și pus în neplăcuta situație să uzez de drepturile și obligațiile mele de a aplica sancțiuni și măsuri de constrângere pentru îndeplinirea îndatoririlor ce la aveți“, încheia Circulara, prefectul col. V. Mihăilescu.