Crucea de adorare din strada Lugojului

Monument cruciform cu Isus Cristos în ronde-bosse, adosat; Aradul Nou, str. Lugojului (Spitalgasse, Spitalului), colţ cu Str. Adam Muller Gutembrunn (Langengasse, Lungă); gresie galbenă ; autor anonim, 1780

Crucea din gresie galbenă a fost aşezată în anul 1780, de către familia Philipp Schadt, pe trotuarul nordic al străzii Lugojului, la intersecţia acesteia cu str. Adam Muller Gutembrunn. Pe soclul paralelipipedic de forma unui stilobat, peste cornișa profilată a fost fixată coloana, un monolit de formă cilindrică şi capitelul simplu. Deasupra astragalului și abaca patrată a fost aşezată crucea cu braţele evazate prin doi lobi, fixată la bază într-un cub. O sculptură ronde bosse din acelaşi material adosată îl prezintă pe Isus Cristos răstignit. Capul  aplecat spre dreapta, braţele oblice şi picioarele paralele, puţin îndoite la genunchi şi faldurile pânzei din jurul şoldurilor realizată cu fineţe prezintă imaginea clasică a crucificării. Gresia monumentului este acoperită cu un strat gros de mortar din ciment pe suprafaţa căruia se observă urmele successive ale zugrăvelilor cu var. Pe soclu, încastrată în amestecul liant, este fixată o placă din granit vineţiu, inscripţionată în relief, cu un text în limba germană. Inscripţia iniţială din anul 1780 a familiei Philipp Schadt era: Zur Ehre Gottes auf gutter Meinung, adică În cinstea lui Dumnezeu, pentru o mai bună intenţie. Noul mesaj, scris în anul 1956, are următorul cuprins: Gestftet zur Ehre Gottes im Jahre 1780 / Emeurt zur Ehre Gottes des heiligen Geistes / u. heilingen Josef Geschwister / Schadt. / im Jahre 1956, adică Ridicată în cinstea lui D-zeu în anul 1780 / Înnoită în cinstea lui Dumnezeu, a sfântului Duh şi a Sfântului Iosif / Fratele şi sora Schadt / în anul 1956. După cum se poate observa, devoţiunea populară mai puţin familiarizată cu Treimea sau cu Duhul Sfânt pe care îl distingeau mai bine teologii şi misticii, oscila între viziunea trinităţii şi cea monoteistă a lui Dumnezeu. Trebuie căutată în sens medieval, evoluţia figurii sfântului Iosif, în care se vedea un dulgher, devenit fierar (faber ferarius)  într-un ev mediu al metalului. Monumentul, bine întreţinut, este protejat cu un gard metalic din fier forjat, vopsit în negru, de forma patrată, fixat în betonul fundamentului. Stâlpii împrejmuirii sunt legaţi între ei prin două benzi metalice şi vrejuri forjate asemenea unei balustrade.

1.Crucea de adorare din strada Lugojului
2.Crucea de adorare din strada Lugojului (detaliu)