Crucea memorială din Tauț pentru eroii patriei

Monument cruciform; Comuna Tauți, curtea Bisericii Ortodoxe Române;

Beton; Rad Ștefan, 1968.

O cruce latină, simplă, masivă, este fixată pe un soclu geometric alcătuit dintr-o prismă şi un cub, așezate pe un fundament înalt, fără trepte, din beton sclivisit. Pe fațada pricipală, spre  răsărit înspre stradă a fost montată în porţelan, imaginea lui Isus Cristos răstignit. Trei nișe suprapuse conțin picturi religioase degradate de vreme și textul explicativ: Această cruce e ridicată în amintirea eroilor din această / comună care au căzut pe câmpul de luptă pentru apărarea pat / riei şi în cinstea tuturor eroilor de pe cuprinsul patriei scumpe din / primul cît şi al doilea război şi a acelor care şi-au jertfit / viaţa pentru cauza patriei noastre de cînd a fost neamul  romî / nesc. Omagiul ce vi-l aducem e că ţara nu vă uită. Biserica / vă are în rugăciune şi poporul vă poartă cu respect în suflet. / Odihniţi-vă în pace eroi iubiţi ai neamului nostru / în pace suflete dragi ale poporului nostru / Ridicată de Rad Ştefan com. Tauţ la 27 IX 1968 Nasc. / la 27 IX 1889 luptând în ambele războaie mondiale.

Alte elemente artistice nu există.