Crucea Neagră (II)

Monument cruciform cu Isus Cristos în ronde-boss adosat; Aradul Nou, în fața Bisericii Romano-Catolice; marmură neagră autor, J. Teichert; 1901

Crucea Neagră (II), a fost aşezată în spaţiul verde din faţa Bisericii romano-catolice, în  1901, ca donaţie a familiei Theresia şi Philipp Hohn. Monumentul, de mare supleţe, a fost confecţionat în atelierul lui Josif Teichert din Aradul Nou, din marmură de culoare neagră. Soclul este alcătuit din mai multe segmente suprapuse, modelat în bosaje şi protejat de cornişe convexe. El susţine crucea latină cu braţele treflate, pe care a fost adosată sculptura, turnată în fontă, care-l prezintă pe Isus Cristos răstignit, cu braţele în formă literei V, corpul drept, picioarele paralele şi capul întors spre dreapta.  Pe segmentul superior al soclului sub conturul portretului consacrat al Fecioarei Maria a fost încrustat textul: O Maria du Zuftachtder / Sander bitte fur uns adică O Maria iubitoare, roagă-te pentru noi. Pe segmentul inferior, într-un cartuș a fost incizat textul: Gestiftet zur / Ehre Gottes / als Erinnerung / an Philipp / und Therezia / Hohn / Eingeweiht / am 8-ter septembrie / 1901, adică Donat în onoarea lui Dumnezeu, pentru memoria lui Philipp și Therezia Hohn. Inaugurat la 8 septembrie 1901. Aproape de fundament, se află semnătura autorului: Vertfertight Josef Teichert Neu – Arad.Monumentul este protejat cu un gard, din fier forjat care închide o suprafaţă pătrată, creată de o platformă din beton sclivisit. În  2000, Crucea  a fost mutată lângă zidul bisericii, în partea dreaptă a intrării. 

1 Crucea Neagră -așezarea inițială

Biserica romano-catolică din Aradul Nou
Crucea Neagră (după anul 2000)