Dinu Rădulescu – Cavalerul

Căsoaia, 1981, calcar de Viștea – Cluj 260 / 160 / 70 .

Creaţia sculptorului Dinu Rădulescu (n. 1947, Bucureşti, studii artistice  IAP Bucureşti, 1971), vizează nu atât echilibrul axial, cât consonanţa dramatică a formelor. Tema preferată a cavalerilor a fost tratată  cu o forţă de comunicare remarcabilă, în bronzuri mici, cu mase comprimate volumetric. Monumentalismul său este în esenţă narativ, de sorginte clasică.

Inspirat din istorie, Dinu Rădulescu a realizat în Căsoaia lucrarea întitulată Cavalerul o sculptură monolitică, stilizată în manieră geometrică și structură mai puțin dinamică în care om şi cal se contopesc în masivul rocii, printr-o tratare aparent suprarealistă. Prin arcuirea unor linii şi planuri, artistul reuşeşte să dea o atmosferă de cavalcadă spectaculoasă, într-o notă dominantă de monumentalitate.