Doru Nicolae Drăguşin

Lupta omului cu Centaurii

Căsoaia, 1981, calcar de Viștea, 370/340/150

Înscris în grupul artiştilor care cultivă arhaismul istoric, Doru Nicolae Drăguşin (sculptor, n. Nicolae Titulescu – Olt, IAP București, 1969) dă monumentalitate sculpturilor sale printr-o geometrizare rudimentară, în volume vag individualizate, ce par a fi uzate, roase de timp, aparţinătoare unei culturi străvechi care a traversat secolele.

Centaurii, fiinţe fabuloase, cu jumătatea inferioară a corpului patrupedă, de cal, iar cea superioară, peste brâu de bărbat, erau fiinţe supuse patimilor animalice, au fost învinşi de către lapiţi, într-o bătălie vindicativă. Într-o formă expresionistă, Doru Nicolae Drăguşin, surprinde la Căsoaia, o scenă de luptă dramatică din lumea mitului, în întregul său dinamism.

Lucrarea, înscrisă în linii geometrice ferme, dispusă pe orizontală, impune prin masivitate şi forţă. Prin sudarea multor tone de piatră, se confesa artistul în Căsoaia, am reușit să redau corpul masiv al centaurului, adunat, ușor înclinat, răsucit întro dramatică încordare, asupra căruia acționează puterea omului.