Dorurile mele toate…

Expoziţia de carte deschisă de curând la Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol”, dedicată împlinirii a 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, cuprinde cărţi, reviste, ilustrate şi un portret al poetului.

Exponatele aparţin colecţionarului arădean ing. Victor Miuţescu.

Valoarea bibliofilă a pieselor expuse constă în vechimea lor, editura care le-a tipărit şi personalitatea criticului care a semnat prefaţa sau a îngrijit ediţia.

Cel mai vechi volum de poeme expus datează din anul 1899 şi a apărut sub îngrijirea criticului George Călinescu. Amintim în ordine cronologică volumele: Poezii (1908 volum îngrijit de Ion Scurtu.), revista Flacăra (1914), două ediţii din Geniu pustiu (1914, 1924 – prima apărută la o editură particulară Alcalogy & com), Poezii (1939- ediţie îngrijită de G. Ibrăileanu) etc.

Tematica expoziţiei este creaţia eminesciană de dragoste. Pentru ilustrare, unele cărţi sunt deschise la poeme reprezentative, pregătite a fi lecturate, mesajul poetic fiind completat de cel al imaginilor romantice de pe ilustrate şi ele piese de colecţie, dar şi de frânturile de fraze selectate din poezii, regăsite în expoziţie, pe aceleaşi motive poetice.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 13 ianuarie – 28 februarie 2015.