Elena Avramescu Hariga

Compoziție

Căsoaia, 1980, Piatră de Viștea, 270 / 140 / 120

În sculptura Elenei Avramescu Hariga (n. 1938, București) se recunoaşte eleganţa, rafinamentul, concizia şi expresivitatea plastică a metaforei, prezentă atât în compoziţii dinamice ce sugerează zborul cât şi în torsuri statice mutilate de timp, sau în cutele veşmintelor ce însumează detalii de expresie. În desen, preia simboluri îmbrăcate în construcţii plastice dominate de arhitecturi clericale. Ele sunt însoţite de o întreagă recuzită de însemne grafice notate în manieră naivă, lipsite de artificii decorative.

În 1971 a fost prezentă la PrimaTabără arădeană de Sculptură, lucrarea numită Dualitate, afându-se astăzi în parcul de pe Malul Mureșului

Tema este incitantă deoarece compoziția este o modalitate de realizare a unui tot organic alcătuit din mai multe elemente, după principiile ritmului armoniei și proporției. Sculptura din Căsoaia este o formă închisă în care geometrismul şi simetria sunt elemente fundamentale. Sunt sugerate formele de pătrat, cub, cruce, semicerc, paralelipiped, sferă, care reprezintă doar câteva din miile de figuri geometrice, pline de semnificaţie, în toate ariile culturale. O variantă a lucrării a fost realizată de artistă în spațiul de la Lindanbrun (Austria), roca folosită acolo fiind   asemănătoare cu cea din Căsoaia.