Episcopul Sinesie Jivanovici (1711 – 1768)

Om cu o cultură vastă, cunoscător al limbilor: sârbă, română, slavonă, greacă, latină, germană, franceză, maghiară, episcopul Sinesie Jivanovici (1711 – 1768) a fost caracterizat drept unul din cei mai rafinaţi ortodocşi care există. A urcat în scaunul episcopal al Aradului, într-o perioadă de incertitudini, când se discuta chiar desfiinţarea acestuia, atât din cauza mijloacelor financiare precare, insuficiente susţinerii lui, dar şi pentru că nu era nominalizat în Diploma privitoare la eparhiile Imperiului. În timpul său patrimoniul bisericii s-a organizat şi îmbunătăţit prin recuperarea unor bunuri pierdute, administrare corectă şi donaţii. Memorabile rămân vizitaţiile sale canonice, întreprinse în perioada 1754-1755 şi 1759, timp în care a reuşit să ajungă în aproape toate localităţile Bihorului. Miruind şi binecuvântând mii de bărbaţi, femei şi copii, biserica a înregistrat atunci un adevărat triumf. În cursul  activității sale a mai dovedit o deosebită disponibilitate pentru hirotonirea candidaţilor la preoţie din Transilvania, Maramureş și chiar dincolo de Carpaţi.

Harnicul episcop a fost atras şi de arta vremii, dispunând de o bibliotecă bogată, printre volume putând fi enumerate: Iosif Flaviu, Lexiconul german, Corneliu Agrippae spre Liban, Pravila Sfinţilor Sârbi, alte cărţi slavo-sârbe, româneşti, mai multe bucvare mari și mici, evanghelii şi prăznicare. A mai rămas și lucrarea originală în versuri Opisanije sela aradske eparhije (Descrierea satelor din Eparhia Aradului). După o bogată activitate desfăşurată pe parcursul a aproape două decenii, la  doar 57 de ani, în ziua de 14 martie 1768, episcopul Sinesie Jivanovici a trecut la cele veşnice. Cu două luni înainte şi-a întocmit testamentul, împăcat cu sufletul că, prin activitatea sa, a pus temelie solidă vieţii bisericeşti din eparhie, ţinând piept prozelitismului religios al vremii. A fost înmormântat în fața altarului ctitoriei sale din Gai, bazilica Sfântul Simion Stâlpnicul, sub o lespede însemnată cu o cruce în interiorul unei stele şi fixată în cuie mari din fier. Acolo, sub o nişă, a fost incizat, cu grafie slavă numele său: PREOSVECENII GOSPODIN SINESII JIVANOVICI EPISCOP ARADSCHI VELICO VARADSCHI, HALMAJSKI I PROCIA, adică Preasfinţitul Domn Episcop Sinesie Jivanovici, al Aradului, Oradiei Mari, Hălmagiului şi al celorlalte.