Epitaf la naștere – Aurel Dico

Epitaf la naștere 

Din clipa-n care

sufletul zglobiu

mi-a plonjat în carne,

am început, deja,

să nu mai fiu,

decât infimă parte.

În strigătul dintâi,

atât de viu,

întredeschis

mi-era mormîntul;

strigam, de fapt,

spre fostul meu

tărâm :

vreausămăntorc!

Ceilalți,

demult plonjați,

năuci de-atâta glod,

nu-nțelegeau;

grăbiți să-mi dea

un nume,

cu veselie-aplaudau

căderea mea

în lume;

Vedeau chipul

de prunc;

încă mai păstra

urme de nemurire;

fără a şti,

nădăjduiau

că le va nemuri,

şi lor,

în fiecare zi,

propria murire;

Mă îmbrăcau

clipă de clipă,

în haina lor de lut,

m-ademeneau

cu hrană de pământ,

cu voce fără oase..

mă învățau

zborul lor nătîng,

să-mi uit

cât mai curând,

adevărata casă.

M-aş fi întors

din leagăn

în eter –

nu era prea târziu –

să fiu din nou,

sufletul întreg,

nu așchie de suflet,

morțiu azvârlită

în epoca de fier.

Dar mă vegheau

mereu, cu ace

de ceasornic:

lănci

atoatăvremea..

iar seara,

lângă vatră,

când mă doream

în foc, în apa

clocotindă,

sau înstănit in ger..

mâinile lor, cătușe,

mai tare

mă strângeau;

nu cumva,

scăpîndu-mă

din brațe,

să evadez in cer.        

          *

Puștan,

îmi întîlneam

prin sat, amici,

ne-amestecam,

desculți, prin colb;

vorbeam…

vorbele

abia-ncăpeau

în gurile prea mici;

cuvintele ne erau

mult mai mari

si mai în vârstă

decât țărâna

noastră;

pentru a le

micşorà

până la anii noştri,

le înbibam cu râs –

cascade

zgomotoase –

speramfărăsăştim

cădizolvămrâzând

pietroiulprăvălit

peparadis.

Magmatici, cum

eram, curgeam

unii prin altii,

iar uneori,

părându-ne 

solizi,

certându-ne,

credeam

că ne-njurăm de

mamă;

când colo, prea

fluizi,

ne înjuram de

magmă.

Nu bănuiam

pe-atunci,

că unii dintre ei,

peste ani, cândva –

săpând in cimitir,

încovoiați si grei,

printre

crucile ferme;

cu pauze de țuici,

pălăvrăgind alene –

vor fi groparii mei.

         *

Mai târziu,

adânc împătimit

de vremurile-n

asfințit,

cu îngeri ciungi

de aripi –

uitam cu totul,

ca mulți alți uituci,

că viața nu-i doar

timpul spațiului

dintre cruci.

Abia înspre final,

când lutul începea

să mi se mai

rărească,

întrezăream

printre

atomii-mpuținați,

ca printr-o

uitată ..

neştearsă…

fereastră…

Grija de-a nu cădea

de pe pământ

Uneltele infipte-n lut,

ținute strâns în mâini,

mânere sunt..

ne agățăm de ele,

zi de zi,

să nu alunecăm

de pe Pământ.

Părinții,

nu întâmplător,

își tund copiii, regulat,

de pene;

să rămână, si ei,

la mersul apăsat,

încă din vreme.

Astfel, purtăm mereu

bagaje grele:

pământuri

pline cu pământ;

de la bulgării obișnuiți

de toate zilele –

multiplicați

la infinit

în craniul-buzunar  –

la cei modificați,

sofisticați,

trecuți prin jar,

încât să pară,

că n-ar fi doar

substanță de

mormânt.

Cu cât înțelegerea

este mai mică, cu-atât

bagajele-s

mai mari

şi mai râvnite.

De-aceea, locatarii

îşi atârnă de coaja

ochilor

felurite somnuri

supraponderale,

de culoarea veghei;

pe dosul pleoapelor

rulează același film

despre Pământul

deranjat

de ramașitele de cer,

suspect de

transparente,

de ușoare,

uitate pe planetă

din greșeală;

însă, lucrăm la asta;

vor fi, curând,

eradicate;

şi, a propos de pleoape,

dacă ochiul

tot nu vede

dincolo de ele,

la ce ar mai fi ridicate?

Din același motiv,

îmi ceri să te strîng la

piept;

in jurul tău,

venele, să-mi petrec;

să le înnod definitiv;

inima, în holșuruburi

să mi-o prind

pe lutul feței tale,

pictate cu amurg.

Tu – bagajul meu,

eu – bagajul tău;

ne scăpăm reciproc,

de

kilogramele în minus,

care, pe loc,

ne-ar expune-n vânt,

nedoritei căderi

de pe Pământ…

Aurel Dico

Fotografia de profil a lui Dico Aurel, Este posibil ca imaginea să conţină: 1 persoană, barbă, ochelari de vedere şi cadru apropiat