Eu te-am rupt pe tine din aer-La mulți ani, Poezie!

Ana Blandiana-Condiție

Sunt

asemenea nisipului

clepsidrei

care

poate fi timp

numai

în

cădere.

*

Nichita Stănescu-Eu te-am rupt pe tine din aer

zeitate melodioasă, subţire,

ca să-mi trec inelul braţului meu

în jurul mijlocului tău nervos, ca un deget.

O, revărsare de mirosuri suave;

alergare de iepuri; albine de ziuă;

lină topire de lumi a gheţii!

Alunecare a pletelor, geamănă

cu singurătatea neagră a pământului…

Nu te voi învăţa niciodată

nici un cuvânt din limba după-amiezelor.

Nu-ţi voi destăinui niciodată

nici un adevăr al nemişcărilor.

Rămâi deci cu mine, rămâi,

întruna curgând peste bolovanii albaştri

ai ochilor,

pe sub sălciile arămite de toamnă

ale coastelor,

şi-adormi tu, adormi

sub cortul şuierător al trupului meu

visând că eşti trează.

*

A nins la Iași – Nicolae Labiş

Cât a nins în Iași de-aseară!

Statuile au cușme mari,

E albă namila de gară

Și fulgii tot se-nvârt,

Și are fire lungi de gheață

Milițianul în mustață.

E troienită şi portița

Şi streșinile-au înghețat

Iar fumu-ți suie drept codița

Ca un motan înfuriat,

Cățelul mârâie și-njură

Și prinde câte-un fulg în gură.

*

Cântec de leagăn – Ion Minulescu

Nani, nani…

Dormi în paza nesecatului izvor

De priviri

Ce te-nfăşoară ca-ntr-o haină de mătase,

Nani, nani…

Ochii mamei au vegheat întreaga noapte,

Şi-scum dormi, căci obosite dorm şi florile din vase,

Şi parfumurile lor,

Toate, unul câte unul, pe-al tău leagăn se cobor

Nani, nani…

Dormi în paza Ursitoarelor,

Nani, nani…

Dormi în vraja-mpletiturilor de şoapte

Ce pătrund printre perdele

Şi te-ndeamnă:

Dormi, căci somnul a cuprins de mult grădina –

Lacul,

nuferii,

castanii,

stângeneii

şi glicina –

toate dorm.

Dorm toate-n paza albelor priviri de stele…

Dormi şi tu –

Prin candelabre, iată, adoarme şi lumina,

Dormi,

Şi somnul tău să fie mai senin ca infinitul

Oglindit în necuprinşii ochi albaştri de femee,

Visul tău să fie visul Insulelor Boromee,

Visul tău să fie totul,

Tot, precum e răsăritul,

Începutul celor bune şi sfârşitul celor rele.

Şi anii

Să te-mbrace-n infinitul fericirii.

Nani… nani…

*

Ape cu plute – Constanţa Buzea

Tainele iară sunt desfăcute.

De-aș fi rămas!

Seară de seară ape cu plute

Fără popas.

Întru ispită, întru virtute,

Sufletul prinț e.

Nepricepute încă și mute,

Ouă, semințe.

Ele se-agită, fără să fie,

Ca într-un clește.

Milă plătită cu poezie

Și deznădejde.

Nu pot pricepe cine le cheamă,

Și pentru cine.

Sterpe coline, ură și teamă,

Chin și rușine.

Dar fac vîrtejul recunoștinței

Către vreo stea.

Taină – prilejul sterpei semințe

De-a se-ngropa.

*

Boemă – George Bacovia

Se aşeza să ningă –

Ningea.

Doream,

Sunt ani de-atunci,

Să te-ntâlnesc

La sfârşit de stradă

Ce dă în câmp.

Îmi părea

Că tu eşti mai frumoasă

Iarna.

Doar corbii spuneau

Că stai acasă

Cu vreun prieten.

Reintram în târg.

Zăpada licărea

Electric

Pe fereastra ta.

Se ducea o noapte.

Citeam

Ca în nopţi de iarnă.

*

A frumuseţii tale forme.. – Mihai Eminescu

A frumuseţii tale forme ca un sculptor când le pipăi

Toată viaţa mea trecută, toată fiinţa mea o clipă-i,

Am uitat de toate, toate, şi nimic nu-mi vine-n minte;

Decât sufletu-mi s-amestec cu suflarea ta fierbinte;

Gura ta ca focul arde, arde roşia ta faţă,

Răsuflarea ta e-n stare chiar la morţi să dea viaţă,

Mâna ta, dulcea ta mână, ce o simţi atât de mult,

Inima-ţi, a cărei tremur, a cărei bătăi ascult;

Tu întreagă, când, răpită de al tău adânc amor,

Te-alipeşti de pieptu-mi, scumpă, ca copii de mama lor,

Cu-acea mândră, agăţată şi sălbatecă strânsoare

Când ca iedera tu tremuri ce stejaru-l înconjoară…

Tu nu vezi? Nu-ţi aflu nume, un cuvânt în lumea-ntreagă

Să-ţi pot spune înc-o dată, suflet! cât îmi eşti de dragă,

Cât de dragă-mi eşti… Nu întreba ce îmi mai bate

O! viaţa mea trecută parc-a fost o ciuntitură!

Şi ce dulce dezlegare azi mi-a dat frumoasa-ţi gură,

Când te mlădii, când te bucuri şi când râzi ca visul clar

Urmăresc orice mişcare cu un ochi adânc, avar,

Gândul meu să se-ncreţească pe-ncreţirea hainei tale,

Să rămâie-n a mea minte-adânc săpate, ca-n tipar

Şi să împle cu icoane cartea vieţii-mi de amar.

Mult am mai gândit odată şi nimic nu mai gândesc,

Nu gândesc decât la tine, decât că eu te iubesc

Şi nici asta chiar, nici asta nu pot zice că e gând,

Este însăşi a mea viaţă azvârlită pe pământ.

Căci iubirea mea şi viaţa-mi nu sunt lucruri osebite,

Ci ca sângele cu pieptul astfel ele-s înfrăţite:

Fără sânge nu-i viaţă, făr- de-amorul tău nu-s eu ­

Şi o clipă fără tine chiar de mine îmi e greu,

Nu mă vreau pe mine însumi, nu vreau lume ­ toate-s pleavă,

De nu eşti, lumina lunei s-a-nnegrit şi e bolnavă,

Eşti al vieţi-mi, al vederii, al auzului meu nerv,

Şi venin e a ta lipsă, să m-omor de ea mă serv;

De-mi urăsc suflarea-n mine, de doresc ca tot să piară,

De doresc să mor un secol atunci fug de tine-o oară.

Ah! ce e în tine, care-i taina mândri-ţi tinereţi,

Cum de ai în al tău suflet ca o sută de vieţi,

Cum de tu să fii aceea ce-al meu cap în mână-l porţi?

De-aş muri înviu sub ochii-ţi dintr-o sută de morţi,

Sărutarea gurii tale e ca fagurul de miere,

Cu cât gura mea se-nfruptă cu atât mai mult o cere,

Trăiesc leneş ca o plantă şi acum mintea mea parcă

De veninoasa beţie a gândirii se înţarcă.

*

A fost cândva pământul străveziu – Lucian Blaga

A fost cândva pământul nostru straveziu

ca apele de munte-n toate ale sale,

în sine îngănând izvodul clar şi viu.

S-a-ntunecat apoi lăuntric, ca de-o jale,

de bezne tari ce-n nici un grai nu se descriu.

Aceast-a fost când o sălbatică risipă

de frumuseţi prilej dădu întâia oară

păcatului să-şi facă pe sub arbori cale?

Nu pot să ştiu ce-a fost prin vremi, odinioară,

ştiu doar ce văd: sub pasul tău, pe unde treci

sau stai, pământul înc-o dată, pentr-o clipă,

cu morţii săi zâmbind, se face străveziu.

Ca-n ape fără prunduri, fabuloase, reci,

arzând se văd minuni – prin lutul purpuriu.

*

Cânt – Magda Isanos

Cânt ca privighetorile oarbe.

Nu stiu, eu sorb cintecul sau el ma soarbe.

Atit de sus ne-naltam citeodata…

Sufletu-mi arde de-o flacara infricosata.

Ca rugul din care a vorbit Dumnezeu,

asa arde sufletul meu.

Cred in zine, in sfinti si minuni ;

prieteni, nu-mi impletiti cununi.

Cintecul e-n mine ca-n voi tacerea ;

ii banuiesc uneori puterea,

insa nu stiu nimic si ma-nchin smerit

ingerului linga mine ivit.

Fa-ma sa cint despre oameni si suferinti,

soptesc cu buzele reci, fierbinti,

despre saraci, despre copii si foame…

Si-n mijlocul cerestii mele spaime,

intrezaresc cuvintele de foc,

cu care-ar trebui sa creez lumea, s-o pun la loc.

*

știam seva… – Virgil Carianopol

ştiam seva trandafirului din cântec

urcând prin elanul călcat în picioare

când veneai cu universul ca un gunoi în ochi.

dar te-am plimbat prin acest azil

ascunzându-te după fiecare cicatrice.

te prezint fluviului cu pântecul de gondolă.

eu nu mai am inimă

pe mine mă caută inima pe stradă

mă caută viaţa în ospiciu

eu aş da foc sufletului

uitaţi-vă

în munţi vulturii îmi rod umerii

soarele îmi caută gleznele prin prăpăstii

din pocnetul armei

cresc vânătorii cu pădurile în şolduri

d-lor

priviţi aici paiaţa care şi-a uitat viaţa în tren

aici omul cu tinereţea aruncată la câini.

Apoi ramin singura. Nu stiu nici eu

de ce mi-a vorbit din stufisul aprins Dumnezeu.

*

April-Tudor Arghezi

Într-o ramură-nflorită

E-agățat un cuib în tei.

Ramura e legănată,

Legănîndu-și cuibul ei.

Vîntul murmură prin floare,

Adormind-o cu descîntul,

Pasărea surîde-n aripi,

Cunoscînd că-i numai vîntul.

Mi-a zburat de mult din floarea

Sufletului pasărea,

Aripi ca-ntre fulgi cicoarea,

Verde-n piept ca zarzărea.

O tot caut de atunci

Prin pădure, prin copaci.

Pasăre cu aripi lungi,

Unde ești și ce mai faci ?

*

Cine va vorbi – Aurel Dumitrașcu

Voi muri într-o duminică dimineața. Când vei intra în

bibliotecă n-ai să mai vezi privighetorile moțăind,

șoricelul cel roșu n-o să-ți mai treacă prin față.

Un firicel de sânge (atât) ca ieșit dintr-o carte. El va vorbi.

*

Destin – Mariana Marin

Se iubeau,

dar nu pentru că se vedeau rar

– aşa cum s-a consemnat mai târziu.

Se iubeau pentru că aveau aceeaşi frică

şi aceeaşi cruzime.

Făceau lungi plimbări prin cartierele vechi

şi îşi înscenau unul altuia viitorul,

praf şi pulbere,

praf…