Eustahija Arsici (1776-1843)

Placă memorială, marmură albă, text incizat

zidul sudic al Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel, 2003.

Membră marcantă a societăţii culturale Matica Srbska, pe care o ajuta  material prin repetate şi consistente donaţii în bani, colaboratoare activă a periodicului Letopis Matice srpske, Eustahija Arsici (n.1776, Irig, Serbia – d. 17 februarie, 1843, Arad), este socotită drept prima scriitoare sârbă din epoca modernă. A debutat în 1807 cu o mică lucrare, publicată în calendarul lui Gheorghe Mihaljevic. Sub influenţa creaţiei lui Dositej, a publicat și c\teva lucrări didactice: Sfaturi materne tineretului prea iubit sârb şi român, respectiv Cugetări folositoare despre cele patru anotimpuri cu învăţături morale. Epitaful dedicat mamei sale Marta Țințici şi soţului, Sava Arsici a fost publicat în numeroase antologii ale literaturii sârbe.

 În locuința sa din Arad, la începutul secolului al XIX-lea se întâlneau intelectuali de seamă ai comunităţii sârbe ca Sava Tekelija, Uros Nestorovic, Pavel Kengelac, Grigorije Obradovic şi alţii. De asemenea, s-a dovedit a fi deosebit de activă în munca educativă destinată tinerilor, pe care le îndruma spre lectură şi instrucţie,  Preparandiei arădene (1912) donându-i mobilier adecvat activității școlare : table, mese scaune, dulapuri.

Deşi nu a dat nici o capodoperă din punct de vedere literar, Eustahija Arsici, reprezintă pentru comunitatea arădeană, ceva rar şi deosebit, mai ales prin cultura şi largul său interes pentru toate aspectele vieţii sociale.

Eustahija Arsić a trecut la cele veşnice la Arad, la 17 februarie 1843, fiind înmormântată în cripta familiei Arsić, din fostul cimitir din curtea Bisericii Sârbeşti desfiinţat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În 21 decembrie 2003, la împlinirea a 160 de la moartea scriitoarei, comunitatea sârbilor din Arad, a fixat pe peretele sudic al Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel o placă comemorativă din marmură albă pe care este incizat un text în limba sârbă:  У порти Текелијине цркве / почива / ЕУСТАХИЈА пл. АРСИЋ рођ. / ЦИНЦИЋ / Ириг,14.03.1776-Арад, 17.02.1843. / прва списатељица нове српске / књижевности / прва чланица Матице српске и прва / сарадница / Летописа Матице српске. / СРБИ АРАЂАНИ, 2003. године. În traducere: În curtea Bisericii lui Tekelija / odihneşte / EUSTAHIA nobila ARSICI născută / ŢINCICI / Irig 14.03.1776-Arad, 17.02.1843 / prima scriitoare a literaturii sârbe moderne / prima femeie membră a societăţii Matiţa Srpska şi prima femeie / colaboratoare / a Letopiseţului Matiţei Srpska. / SÂRBII ARĂDENI, anul 2003. În partea superioară, deasupra textului, a fost gravată ca elemente decorative, o cruce, încadrată de simbolurile definitorii pentru un scriitor: o pană în stânga şi o carte deschisă în dreapta. Literele şi elementele artistice ale plăcii comemorative sunt vopsite în negru.