Expoziția „Portul Popular Românesc”

De ”Ziua Limbii Române”, pe holul Bibliotecii Județene, lângă secția ”Artă și Multimedia” s-a deschis expoxiția: ”Portul Popular Românesc”.Aceasta prezintă câteva elemente inedite. Cele 24 de planșele expuse înfățișează imagini reprezentând portul românesc din toate regiunile istorice ale României și fac parte dintr-un album de 140 de desene realizate de artista Alexandrina Enăchescu –Cantemir.Albumul este îngrijit de Dimitrie Gusti și a fost lucrat la comanda specială a Regelui Carol al II-lea.

Alături de costumele românești mai apar și costume ale armenilor, turcilor și sârbilor.

Un alt element inedit este faptul că planșele sunt lucrate în perechi, imaginând costume de bărbați și de femei.

Albumul s-a tipărit în anul 1939, la Ed. ”Scrisul Românesc” din Craiova.

Expoziția ”Portul Popular Românesc” va fi deschisă toată luna septembrie.