Florin Pârvu (1930 – 2005)

Originar  din Șepreuș (jud. Arad), absolvent al Școlii Normale din Arad, licențiat în geografie la Universitatea clujeană (1957), Florin Pârvu (1930 – 2005) și-a început îndelungata și rodnica activitate didactică la, pe atunci, tânăra instituție liceală Gheorghe Lazăr din Pecica. În 1975, a devenit prin concurs, profesor la Liceul Pedagogic, școală al cărui elev a fost. Acolo, timp de mai multe decenii, și-a dovedit competența profesională și civică, conturată în principal pe două acțiuni complementare: activitatea didactică cu toate exigențele ei și aria socio-culturală a satului său natal, Șepreuș, localitate puternic marcată de dinamica istoriei.  În decursul activității profesionale, Florin Pârvu, a fost preocupat de abordarea teoretică a unor probleme de metodologie a  predării geografiei, fiind adept al însușirii realităților inductive pornind de la cunoașterea celor cu coloratură locală. Reușita lecțiilor sale, se datora în mare parte respectării acestui principiu. În conținutul acestora, conceptele generale, prin individualizare în spații locale, deveneau realități concrete, mult mai ușor de înțeles. Argumentele sale se bazau pe beneficiile cunoașterii mai ales de către elevii claselor mici a spațiului natal, a orizontului geografic local în care ei trăiesc, cu rezonanțele sale istorice și culturale.Această experiență prezentată în articole tipărite în publicații de specialitate, a condus la elaborarea unei lucrări monografice întitulate Șepreuș, vatră de inimă și suflet. La apariția ei în 2001, lucrarea a fost însoțită de elogii, stârnind totodată o serie de întrebări și dispute care au depășit spațiul local. Este vorba mai ales despre filele cu valoare istorică prin autenticitatea lor, întrucât autorul a fost martor al zilelor de încercări și suferințe premergătoare producerii acolo a notoriilor crime din 2 august 1949 și pe care le-a dezvăluit în premieră. În acest context, participând la ceremonia funebră de deshumare a patru eroi asasinați și aruncați într-o  groapă comună din cimitirul local, Florin Pârvu a evocat în fața locuitorilor înlăcrimați  acel cadru de nedreptate și adâncă durere.A decedat la vârsta de 75 ani fiind înmormântat în Cimitirul Pomenirea. Piatra funerară din marmură neagră, străjuită de imaginea unei cruci latine, treflată poartă inscripțiile : Nihil Sine Deo / In memoriam  Fam. Profesor PÂRVU / FLORIN  (1930 – 2005).