Protecția datelor cu caracter personal / Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 23 ian. 2020

Vă mulţumim pentru că utilizaţi site-ul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad. Conţinutul acestui site este creat şi administrat de Biblioteca Județenă „Alexandru D. Xenopol” Arad pentru a pune la dispozitia publicului informaţii privind activitatea instituţiei şi pentru a oferi acces la colecţiile sale.Scopul nostru este de a menţine informațiile din acest site cât mai corecte și actualizate. În cazul în care ne sunt semnalate erori, vom face tot posibilul sa le corectam în cel mai scurt timp.

Vă informăm că începând cu 25 mai 2018 intră în vigoare dispozițiile Regulamentului UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană, Biblioteca Județenă „Alexandru D. Xenopol” Arad se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate prin intermediul Contractului de utilizare, Declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, e-mailurilor sau colectate prin utilizarea sistemelor de supraveghere video.

Scopul colectării datelor personale îl constituie întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate, întocmirea statisticii specifice bibliotecii și corespondența cu utilizatorii. Informațiile înregistrate nu sunt folosite în alte scopuri în afară de cele în care au fost colectate inițial. Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal niciunei terțe persoane. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Biblioteca Județenă „Alexandru D. Xenopol” Arad şi nu sunt folosite în alte scopuri în afară de cele în care au fost colectate iniţial.

Participarea persoanelor fizice la evenimentele organizate de Biblioteca Județenă „Alexandru D. Xenopol” Arad presupune acordul tacit de a fi filmat/ă și fotografiat/ă în calitate de invitat, partener sau public. Scopul activităților de filmare și fotografiere sunt de a informa și a promova activitățile instițuției. În cazul în care nu doriți să fiți filmat/ă sau fotografiat/ă vă rugăm să evitați locurile și pozițiile din spațiile în care se desfășoară evenimentele organizate de instituția noastră și care intra în raza de acțiune a obiectivelor aparatelor video și foto. Pentru a șterge sau obtura imaginea dvs. dintr-un material fotografic sau video existent care aparține bibliotecii, vă rugăm să faceți o solicitare în scris în acest sens. În cazul, activităților educative și culturale derulate în parteneriat cu instituțiile de învățământ, acordurile părinților și tutorilor legali privind folosirea datelor personale ale minorilor sunt obținute de către parteneri.

Conform Regulamentului UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificam cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, conducerii Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad care v-a colectat datele personale.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu adresa în Strada Olari nr. 32, sector 2, Bucureşti, tel: (021).252.58.88, fax: (021).252.57.57 Web: http://www.dataprotection.ro.

Informații detaliate găsiți la următorul link: www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298