Gheorghe Marcu

Semn pentru apă

Căsoaia, 1984, Piatră de Viștea 200 / 170 / 90

Creaţia plastică a lui Gheorghe Marcu (1952 – 2015, studii: IAP București, 1981)este marcată de nelinişte și austeritate, contrazicând vizibil tehnicile tradiționale ale sculpturii. Crează ansambluri simbolice coerente folosind materiale diverse, care, la prima vedere, par incompatibile de a fi așezate împreună în aceeași lucrare: piatră, piele, vegetale.

Prin sculptura din Căsoaia, întitulată Semn pentru apă, Gheorghe Marcu se face mesagerul unei civilizaţii culturale, tehnice şi industriale, care a traversat mileniile, într-o continuă înnoire. Ea se constituie într-o simfonie a apelor limpezi şi molcome care susțin viața, sau a celor vijelioase, care odată conduse printr-un scoc eliberează gravitațional energie.