Gheorghe Popa de Teiuș (1824 – 1867)

Născut la Galşa, din părinţi înobilaţi, cu titlul de Teiuş, Gheorghe Popa, după absolvirea studiilor juridice la Oradea, s-a stabilit în 1846 ca avocat la Arad. La scurt timp, a intrat însă în administraţie, urmând o carieră strălucită: pretor la Şimand (1849), primpretor la Cintei (1852), apoi la Ineu (1854) şi Salonta, jude la Curtea de Apel din Oradea (1859). Ascensiunea sa profesională continuă prin numirea sa ca jude la Tabla Regească din Budapesta, refendar aulic şi consilier la Curtea din Viena, fiind primul român care ajunge la o aşa înaltă treaptă politică şi administrativă. Ca Deputat în Parlamentul de la Budapesta, Gheorghe Popa, a făcut parte din grupul radical, care revendica drepturi naţionale pentru provinciile monarhiei locuite de români. Numit comite suprem (1864), şi-a propus ca obiectiv fundamental, emanciparea naţională a românilor, prin toate mijloacele. În demersurile sale, pe lângă iniţiativele de reorganizare a comitatului, a militat pentru introducerea limbii române în administraţie. În acest sens, a numit peste 40 de notari români, aleşi dintre absolvenţii Preparandiei arădene, fapt remarcat şi de istoricul maghiar Marki Sandor. Tot în sprijinul funcţiilor administrative, Gheorghe Popa, a reuşit să pună în aplicare ideia mai veche, pentru înfiinţarea fondului notarial de pensii pentru funcţionari. Remarcabilă este şi contribuţia sa la înfiinţarea în 1865, a Mitropoliei românilor, de numele său legându-se şi reorganizarea Eparhiei Ortodoxe Române din Arad, prin alipirea teritoriilor de la sud de Mureş, până la Vinga.

Înainte de moarte, a lăsat prin testament o donaţie de 500 florini Asociaţiei Naţionale Arădene pentru Cultura şi Conversarea Poporului Român, sprijinind astfel iniţiativele acestei organizaţii.

Lucrări  de artă și semne memoriale pentru  Gheorghe Popa de Teiuş

Sculptură în ronde – bosse, bust; Arad, Piaţa George Enescu, în faţa Palatului Cultural; bronz, cărămidă, beton; autor Radu Moga, 1938

Primul bust  ridicat lui Gheorghe Popa de Teiuș a fost  modelat de sculptorul Radu Moga și dezvelit în 1838, pe aleea din fața Palatului Cultural, printr-un amplu program cultural organizat de Primărie. Soclul în secţiune pătrată, cu trepte şi două corpuri, susţine pe fațadă o coroană vegetală în relief, deasupra căreia a fost gravat textul: GHEORGHE POPA / DE TEIUȘ / 1824 – 1867. Spaţiul din jur este gazonat.

Placă memorială, satul Galșa (comuna Șiria) marmură albă,  text în relief, 1994

O suprafață bucerdată a unei plăci de marmură albă însemnată cu un text memorial a fost fixată pe fațada Căminului cultural din Galșa. Din conținutul acesteia reiese că aceasta a fost:  Ridicată în 8 octombrie 1994 / de către fiii satului / Galșa în memoria celui / care a fost primul / prefect român al / Aradului GHEORGHE / POPA DE TEIUȘ / 1824 – 1867.

Ceremonia dezvelirii plăcii memoriale a fost urmată de un simpozion comemorativ ocazionat de împlinirea a 170 de ani de la nașterea lui Gheorghe Popa de Teiuș.

Sculptură în ronde – bosse, bust; satul Galșa (comuna Șiria): piatră artificială, autor Mihai Păcurar, 2009            

În 2009, la împlinirea a 185 de ani de la nașterea lui Gheorghe Popa de Teiuș, în comuna Galșa a avut loc dezvelirea bustului său, modelat de sculptorul arădean Mihai Păcurar. Soclul este marcat cu textul: GEORGHE POPA DE TEIUȘ / 1824 – 1867. Spectacolul evocator s-a desfășurat, în prezența personalităților locale și a unui numeros public.