Iată Omul!-Lazăr Magu

nu poţi pricepe separarea

Stăpânului ceresc de Fiul

când albul şi-a închis culoarea,

când pribegea pe ţărmuri marea,

când viaţa şi-a pierdut candoarea

şi a-nflorit cu morţi pustiul.

nu poţi pricepe condamnarea

Celui mai sfânt decât o cruce,

dar poţi să-ţi iei din ea iertarea,

credinţa şi răscumpărarea,

într-un convoi ce-n ceruri duce.

/////////////////

şi mieii aceia mercenari

umplut-au timpul şi pustiul,

înlăturând pedepse mari.

păcate multe, bice tari,

dar ei au fost numai stegari

ai Jertfei ce trecuse râul.

dar El, păcate de-orice fel

le arse-n zarea de oţel –

iertându-ne, ne-antors la El.

şi lângă mielul din Egipt,

lângă Isaac, pe-altar înfipt,

Isus a fost Întâiul Miel.

/////////////

L-a supt cerul negru, L-a tras

în grota boltită din zare…

Soldaţii uimiţi au rămas,

fremătând a har şi iertare.

Dar cine a fost Răstignitul

ce grav îşi striga bucuria

c-aduse robiei sfârşitul,

vieţii redând veşnicia?

El n-a fost ucigaş ca cei doi,

nicicând n-a ucis vreo speranţă…

El marea o spăla de noroi

şi-o aşeza în vas de faianţă.

Şi-acum a plecat pe-ntuneric,

ascuns de Pilat şi Caiafa,

duh rătăcit pe un ţărm cadaveric

unde se ofileşte Garoafa.

/////////////

Luna însăşi era prinsă ca un peşte în năvod,

când Isus veni-n grădină. singur, fără de norod.

Iuda tremura în noapte ca lovit de ceasuri rele,

privind cum în jurul lunii strălucesc treizeci de stele.

Şi şi-a amintit că-n urmă cu treizeci de zile, Domnul

le-a spus că va fi vânzare… Se va zice : Iată Omul !

A simţit, apoi, cum teama pieptul sta să îi străpungă.

Iuda tremura în noapte ca un ban de-argint în pungă.

Ca să nu îl prindă ziua cu lumina ei din zori,

el l-a sărutat pe Domnul, groaznic, de treizeci de ori!

Brusc s-a luminat grădina de lămpaşe şi norod –

Isus era prins în lanţuri, ca un peşte în năvod.

Iuda a plecat în noapte, coborând pe trepte reci,

număra arginţi şi stele şi-i ieşeau mereu treizeci.

Lazăr Magu