Iconografia monumentală a lui Vasile Alecsandri (1821 – 1890)

Personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea, Vasile Alecsandri a fost poet clasic al literaturii române, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române. Împreună cu Mihail Kogălniceanu și C. Negruzzi a condus Teatrul Național din Iași (1840 -1842) și a editat revista  România Literară, susținând aplicarea reformelor lui Alexandru Ioan Cuza. În creația literară s-a folosit de toate genurile, într-o orientare democratică și patriotică. Dramaturgia cuprinde comedii, drame istorice, monologuri  și cântece duioase, operă cu o contribuție hotărâtoare în dezvoltarea teatrului românesc.

În Arad, imaginea lui Vasile Alexandri este prezentată în două lucrări monumentale:

  1. Bustul din ipsos al scriitorului, realizat în ronde – bosse de sculptorul arădean Emil Vitroel în 1956, este expus în holul Teatrului Clasic Ioan Slavici. Pe soclul din lemn, a fost fixată o plăcuță din alamă gravată cu inscripția: VASILE ALECSANDRI.
  2. Într- o altă ipostază, figura lui Vasile Alecsandri, poate fi descoperită în relieful din bronz înalt de cinci metri, întitulat: Grup de Revoluționari din Moldova, fixat pe stâlpul din stânga al fațadei secundare a Arcului de Triumf  al Revoluțiilor Române de la 1848, inaugurat în 2005, în Parcul Reconcilierii Româno – Maghiare. Acolo, autorul, sculptorul bucureștean Ioan Bolborea din București prezintă, printre cei cinci revoluționari moldoveni imaginea lui Vasile Alecsandri, alături de Mihail Kogălniceanu,  Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri și Alecu Russo.
     Portretul lui Vasile Alecsandri.
Bustul lui Vasile Alecsandri, autor Emil Vitroel, 1956
Arcul de Triumf al Revoluțiilor Române de la 1848
Relief cu imaginea lui Vasile Alecsandri de pe Arcul de Triumf al Revoluțiilor Române de la 1848
      Portretul lui Vasile Alecsandri, relief bronz, autor Ioan Bolborea, 2005 (detaliu)