În urmă cu 245 de ani: „Toţi oamenii sunt creaţi egali”. Libertate. Cultură. Prietenie. Toleranță. Unitate în diversitate

Acum 245 ani, la 4 iulie 1776, președintele Thomas Jefferson proclama independența Statelor Unite ale Americii, adoptând „Declarația de Independență” ce a constituit actul de naștere al noii națiuni, devenită un simbol al libertății. Originalul semnat olograf de delegații Congresului se găsește expus permanent în clădirea Arhivelor Naționale din capitala Washington, D.C.

În România, o copie gravată a Declarației de Independență a S.U.A. se regăsește printre documentele rare ale Bibliotecii Teleki-Bolyai din Târgu Mureș. Copia, unică în România, realizată de John Binns, a fost tipărită în anul 1819, în Philadelphia, de James Potter, fiind conformă cu originalul „Declarației de Independență”, semnată la 4 iulie 1776, de către fondatorii S.U.A. Specialiștii de la Biblioteca Teleki precizează că cercetările efectuate pe document au scos la iveală faptul că „Declarația de Independență” păstrată în colecția Teleki poartă semnătura lui Binns în colțul de jos al foii, iar exemplarului îi lipsește atât partea superioară care conținea și titlul documentului, cât și cea inferioară, ca și cum ar fi fost tăiate. (Sursa: Bjmures.ro. 2021. [online] Disponibil la: <https://bjmures.ro/bdPublicatii/Lucrari/Kimpian-DeclaratiaSUA.pdf>).

„Considerăm ca evidente prin ele însele adevărurile următoare: toţi oamenii sunt creaţi egali; ei sunt înzestraţi de Creator cu anumite drepturi inalienabile; printre aceste drepturi se află viaţa, libertatea şi căutarea fericirii”, este unul din pasajele grăitoare ale „Declarației”.

Cu ocazia zilei de 4 iulie, ziua adoptării „Declarației de Independență” a Statelor Unite ale Americii, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad promovează o expoziție tematică ce își propune să readucă în atenție valorile general valabile ale umanității: libertatea, cultura, prietenia, toleranța, unitatea în diversitate,

Cu acest prilej, reamintim publicului cititor că donația de carte ce cuprinde lucrări de referință despre istoria, cultura și valorile americane, oferită bibliotecii noastre de către Ambasada S.U.A. la București, constituind „Raftului American” – „American Shelf”, poate fi consultată în cadrul Secției „Împrumut carte pentru adulți” din cadrul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad. Aceste spaţii sunt şi locuri de învăţare şi dialog despre valorile americane şi provocările globale. Ele contribuie la consolidarea Parteneriatului Strategic S.U.A. – România printr-o mai bună înţelegere a istoriei şi culturii americane. Totodată, ele sunt spaţii de împărtăşire a valorilor comune româno-americane prin programe interesante şi interactive cu lectori americani.

„La mulți ani!” Statelor Unite ale Americii și poporului american!

Happy 4th of July! Happy Independence Day!