Ing. Eusebiu Ștefan (1923 – 1999)

Printre proprietăţile lui Boroş Benjamin, inginer și mare proprietar de păduri din Gurahonț, se afla cochetul conac înconjurat, conform obiceiului vremii, de un parc.

În 1925,  domeniul a devenit sediul Camerei agricole, instituţie publică autonomă cu atribuţii consultative din domeniul agriculturii. După 1949, prin desfiinţarea ei, au apărut primele semne ale degradării. Lucrurile s-au înrăutăţit prin amenajarea în parc a terenului de fotbal, dispariţia împrejmuirii, circulaţia necontrolată a sătenilor, lipsa de interes a noilor administraţii şi extragerea ilegală a arborilor.

Prin 1962, ing. Eusebiu Ştefan din Oradea, un excelent practician din domeniul silviculturii, a ales fostul parc al conacului lui Boroș Benjamin ca obiectiv al desăvârşirii unui proiect îndrăzneţ şi de lungă durată, și anume crearea pe vechiul fond genetic a unei noi colecţii de arbori şi arbuşti. Conştient de imensul efort ştiinţific, tehnic, financiar, cultural pe care urma să-l depună, an de an, pe suprafaţa extinsă la 12,5 ha. organizată în 30 de parcele delimitate prin alei şi aliniamente cu arbuşti, a plantat mii de puieți, în special rășinoase. Materialul biologic a fost obţinut printr-o vastă corespondenţă întreţinută cu peste 300 grădini botanice, instituţii de specialitate, universităţi din 53 ţări de pe toate continentele. În fiecare primăvară, peste 2000 de ghivece erau pregătite cu seminţe, plantele fiind îngrijite în pepinieră.  Drept urmare, în 1985, cu peste 2500 taxoni (aproape 6000 de exemplare), din care 500 erau exemplare rar întâlnite în ţară, numeroase din ele fiind unicate. Arboretumul Sylva din Gurahonţ se constituia în unul din cele mai importante parcuri de acest fel din Europa.  Valoarea lui ştiinţifică şi estetică era sporită şi de peisajul natural, generos în forme de relief diverse, de la luncile alimentate de apa izvoarelor până la culmile unor dealuri domoale şi stâncării golaşe.

Toate acestea fac azi din Gurahonţ una din cele mai interesante şi pitoreşti zone a judeţului nostru, constituindu-se într-o inestimabilă valoare de patrimoniu cultural naţional. După dispariție, în Arboretum a fost amenajat un mormânt cenotaf, placa funerară din marmură albă fiind însemnată sub fotografia în porțelan cu următoarea inscripție: Ing. Ștefan / Eusebiu / 1963 – 1999 / întemeetorul / parcului dendrologic / – Arboretum Sylva – / Gurahonț.