Învăţământul superior zoo-veterinar din Arad

Prima Instituție de Învăţământ superior a luat naştere la Arad în toamna anului 1948, prin înfiinţarea Institutului de Zootehnie şi Medicină Veterinară devenit în 1952 – Institutul Agronomic.

Ca şi conducător cu titlul de rector a fost numit dr. Petre Spânu (1894 – 1962), recunoscut în mediul academic şi administrativ ca un bun specialist şi organizator.

Administrația locală a atribuit instituţiei câteva edificii reprezentative din municipiu: clădirea fostei Şcoli Iosif Vulcan din strada Lucian Blaga, localul Administraţiei Financiare de pe B-dul Revoluţiei 77 şi altele. Primăria a mai mai asigurat resurse financiare pentru reparaţii şi a cedat gratuit, o suprafaţă de 14 ha la Oborul de vite, în scopul construirii unor clădiri care să adăpostească clinici, grajduri, cămine pentru studenţi, cantină, pavilion pentru administraţie, cu toate cele necesare. Prin donaţiile Institutului Agronomic din Cluj, au fost asigurate: biblioteca de specialitate, materiale didactice şi de laborator, iar Cooperativa Solidaritatea Tâmplarilor a confecţionat mobilierul adecvat. Întrucât specificul învăţământului zoo-veterinar necesita o bază pentru activitatea economică, Ministerul Agriculturii, a repartizat Institutului, Ferma Ceala, în suprafaţă de 450 ha, care aparţinuse până atunci Facultăţii de Agronomie din Timişoara, fiindu-i asigurate de către Primărie, instalaţiile necesare crescătoriei de iepuri şi păsări. Deschiderea festivă a cursurilor a avut loc la 20 decembrie 1948, cu 175 studenţi.

Cele două facultăţi au funcţionat până în 1957, an în care  au fost mutate la Timișoara. Astăzi, a mai rămas o frumoasă amintire, o ideie generoasă frântă prea devreme, urmele primei alcătuiri universitare persistând însă în memoria multora ca un segment fecund din istoria culturală arădeană.

Placă  memorială pentru Facultatea de Medicină Veterinară

O placă memorială din bronz a fost fixată în 1998 pe fațada fostului edificiu zoo-veterinar de pe strada Lucian Blaga nr. 15, azi Colegiul Tehnologic pentru Industrie Alimentară, inscripționată cu litere în relief:

ÎN ACEASTĂ CLĂDIRE A FUNCŢIONAT ÎNTRE / 1948 – 1957 / CEA DE A DOUA FACULTATE DE MEDICINĂ VETERINARĂ / DIN ROMÂNIA / IN MEMORIAM – 30 MAI 1998.

Placă memorială pentru Facultatea de Zootehnie

O a doua placă memorială, din tablă vopsită în albastru, este fixată pe clădirea Universităţii Aurel Vlaicu din strada A.D. Xenopol. Inscripția are următorul conţinut:

ÎN ACEASTĂ CLĂDIRE A FUNCȚIONAT / ÎNTRE 1948 – 1957 / A DOUA FACULTATE DE ZOOTEHNIE / DIN ROMÂNIA / IN MEMORIAM 24 SEPTEMBRIE 2005.  O parte din clădire, este ocupată de Administraţia Naţională a Finanţelor (ANAF).