Iulian Olariu – Fluiditate

Căsoaia, 1985, calcar de Viștea I. 90 / 380 / 140; II. 50 / 120 / 100.

Sculptor, pictor, gravor, Iulian Olariu (n. 1922 Gătaia – d. 1991 București; studii artistice IAP București, 1951) este autorul unor compoziții marcate de un figurativ aluziv, cu pronunțate tendințe spre abstracționism. S-a preocupat cu insistență de starea materiei, în devenirea sa eternă, lucrările sale fiind apreciate  prin participarea la numeroase expoziții și în tabere de sculptură monumentală.

În Căsoaia, originalitea lucrării întitulate Fluiditate este evidentă, având  poziția de  sculptuă aparte, ieșită din comun. Prin alăturarea a două pietre, inteligent prelucrate Iulian Olariu, a rezolvat plastic o idee abstractă, ilustrând o picătură, un strop, iniţial lipsit de formă definită, care curge, fără putința anticipării contururilor viitoare. Se poate contempla haosul primordial, pricipiul potențial, materia primă a posibilei organizări de mai târziu.

Regretabil este faptul că în prezent lucrarea din Căsoaia, invadată de vegetație, se află în stare avansată de degradare, fiind necesare urgente lucrări de restaurare, altfel pierderea este irecuperabilă.