Joc de iarnă – Virgiliu Bradin


Joc de iarnă
Motto:
„Mais, aú sont les neiges d’antan?”
(Francois Villon)


A fulguit, iubito,
Ca la-nceputul iernii…
Sunt trişti acuma norii
Şi ne privesc miraţi…
Afară,
Zăpada se tânguie mai pur,
Se-aude numai noaptea
Şi gerul cum se zbate
Foşnind în aer şoapte
În cumpeni de parfum…
Doar ochiul mai rămâne
Trecând peste amiezi
Să-ncerce iar culoarea
Trecutelor…zăpezi.

Virgiliu Bradin