JUDECATA APEI -DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN

*

* *

Viaţa atârnă de abilitatea

de a-nvăţa din istoria popoarelor

iată de ce istoria se repetă

iată de ce eu însămi mă repet

privesc moartea în ochi

iar timpul – mai viclean ca o vulpe

îmi şterge amintirile

bune şi rele

şi nici o bombă din războaie trecute

nu mă poate ucide

trupul meu hoinăreşte altundeva

pe o altă parte a luminii.

Am vrut să tac

dar cuvintele scrâşnesc printre dinţi

îmi devorează buzele

cuvintele vor să se audă

peste cacofonii morale

domesticind fructele putrede

ale disperării

cataclismele.

DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN

Poezii de DORINA BRÂNDUŞA LANDÉN - eCreator