Konopi Kalman (1880 – 1947)

Originar din Odvoș (Comuna Conop, Județul Arad), Konopi Kalman este îndeobște cunoscut în mediul specialiștilor din domeniul agriculturii prin cercetările efectuate asupra cerealelor. Studiile sale au fost finalizate și prin obținerea soiului de grâu Odvoș 241, cunoscut și cultivat în întreaga Transilvanie pentru productivitatea sporită și calitățile sale deosebite în panificație.

După absolvirea studiilor gimnaziale la Gyula-Fehervar și a Liceului Romano – Catolic la Budapesta, Konopi Kalman a studiat la Colegiul de agricultură din Halle și Berlin, susținând teza de doctorat la Universitatea Pazmany Peter din Budapesta. Reîntors la Odvoș, s-a ocupat de administrarea întinsei moșii familiare, înființând în 1911, în propriul conac, un laborator necesar studierii posibilităților ameliorării soiurilor de cereale. Rezultatele au fost excelente, recunoscute de specialiști și organizațiile profesioniste abilitate, fiind introduse pe suprafețe întinse. Extinzând cercetările asupra culturilor de măzăriche, porumb, trifoi roșu, urmările au fost mai mult decât satisfăcătoare. Reputația lui a crescut și prin dezvoltarea unei proceduri rapide și eficiente de testare a calității făinei pentru panificație.

A fost un colaborator activ al unor reviste agricole, fiind membru al unor organizații profesionale și autor a două cărți de strictă specialitate: Călătorie de la sămânța de grâu la pâinea zilnică (1932) și Grâul bun face pâinea bună (1936).

Decesul s-a întâmplat în noiembrie 1947, fiind înmormântat alături de soție în zidul dinspre est al Bazilicii Romano – Catolice din Odvoș (în prezent ruinată), ctitorită de familia sa.