Lansare oficială a proiectului „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”

Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad a lansat astăzi oficial  proiectul „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad. Produsul final al acestui proiect, accesibil la adresa https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/ , pune la dispoziția elevilor lista bibliografică a cărților extrase din manualele școlare și regăsite în colecțiile bibliotecii, ce sunt disponibile spre a fi împrumutate sau consultate.

Cu acest prilej, Marius Stoica, managerul interimar al Bibliotecii Judeţene „Alexandru D. Xenopol”, a afirmat: „Mulțumim pe această cale partenerilor noștri de la Inspectoratul Școlar Județean Arad, profesorilor, dar și colegilor bibliotecari care s-au implicat în acest demers. Proiectul este adresat elevilor și profesorilor pentru disciplinele socio-umane. Încercăm astfel să stimulăm utilizatorii mai tineri să revină la bibliotecă, dar și cu speranța că îi ajutăm în procesul de educație”.

La eveniment a participat Ionel Bulbuc, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, care a precizat: „Să luăm ce e bun din perioada care a trecut: să oferim acces la informații și la carte prin digitalizare! Acesta este scopul proiectului „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”, realizat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad în parteneriat cu cadrele didactice. Bibliografia școlară obligatorie și cea opțională sunt accesibile pe pagina https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/. Țin mult la acest proiect, ca părinte și om de cultură,cred că trebuie să încurajăm lectura utilizând eficient tehnologia informației“.

Prin acest demers, Biblioteca își asumă astfel rolul de formator și furnizor de informație în contextul implicării proactive în ceea ce privește educația și generarea de conținut cultural pentru grupurile-țintă de utilizatori: copiii școlari și preșcolari, elevii claselor gimnaziale și liceale, cadrele didactice din structura educațională, părinți, tutori și instituții de protecție a copilului ce oferă servicii educaționale. Prin lectură trebuie să înţelegem formarea deprinderii de a citi, astfel încât aceasta să devină o plăcere personală, care să ducă la cultivarea gustului estetic al elevilor, la formarea competenţei de a înţelege conţinutul şi mesajul textelor scrise. Angajarea elevului în lectură presupune atât activarea unor structuri cognitive şi afective complexe, cât şi desfăşurarea unor procese de o mare diversitate. Astfel, ne propunem promovarea lecturii textului în contexte cât mai variate, stimularea însuşirii de noțiuni teoretice noi, impunerea ca act fundamental de învăţare a gândirii logice. Beneficiile lecturii pentru dezvoltarea copilului au fost studiate încă din cele mai vechi timpuri, iar concluziile au fost aceleași: lectura îi ajută pe cei mici să își dezvolte abilitățile de ascultare, de înțelegere a sensului cuvintelor și de gândire logică, să își îmbunătățească abilitățile de comunicare, dar și creativitatea și imaginația.

Prin proiectul „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, pe baza informațiilor bibliografice furnizate de către cadrele didactice partenere, pune la dispoziția beneficiarilor, resursele bibliografice necesare în cadrul sistemului educațional, atât bibliografia școlară obligatorie, cât și cea opțională, în mediul virtual, prin accesarea paginii: https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/. Obiectivele proiectului includ formarea de competențe specifice procesului de lectură, identificarea şi partajarea de cunoştinţe teoretice în cadrul procesului de învățământ, dezvoltarea capacității de a înțelege și a asimila noțiunile, combaterea analfabetismului funcțional, promovarea și educarea unor atitudini pozitive față de lectură, receptarea lecturii ca model de conduită intelectuală, dezvoltarea  unor abilități personalizate și de grup, respectiv modele de bună practică, prin identificarea, stimularea și valorificarea abilităților de lectură conștientă.