Mă voi descărna de tine, încet-Camelia Radulian

Picioarele noastre de lemn

nu cred în obligația de a fi fericit

doar pentru ca ești întreg.

eu am dreptul să mă simt o pată de sânge

imposibilă fără tine

cu trupul felin

și ochii frumoși

am dreptul să mă sinucid de nefericire

doar fiindcă o frunză a căzut prea devreme

în propria mea schilodire

ce curând au fost toate

ce curând am murit…

dar e bine pentru psihic să crezi ca viața

merge mereu înainte

spune-mi

unde și când și la cât ne vedem?

vreau să te tulbur

*

Cele mai frumoase scrisori

Singuri, morții mai scriu scrisori de pe front

Eu parcă-i aud cum scrijelesc

răcoarea aceea de ierburi

pe trupul

În care ruginește un glonț.

Parcă eram și eu o iubită,

cu părul nebun,

alergând să-si urle durerea

în fața unui mormânt gol,

dar parcă eram mai mult, mai mult,

eram această liniște de tine

în care nu se mai întâmplă nimic,

doar putreziri de frunze

Nu-i așa, toamna, nu-i așa

că te vei ține de cuvânt?

Mi-ai promis

un stilet în dreptul inimii

Poate îmi voi face o casă,

poate imi voi face un rost;

voi aprinde o lampă

într-un tango de demult

și voi citi, pe genunchii lui,

cele mai frumoase scrisori de dragoste.

Cele mai frumoase scrisori

de pământ…

*

Ultimul poem

Cu schijele lor asasine,

sărutările noastre pe pieptul umbrelor.

În rest, tăcere.

Plugurile au arat toate rădăcinile verii.

Iată, ziua în care te îngrop creşte

ca un prohod,

n-am velinţe pentru trupul tău ud,

n-am mâini să te mângâi,

n-am somn.

Mi-ai rămas în piept ca un adânc negru,

așa îmi curgi de mâlos.

Dori a uitare

iremediabil, cred.

In mijlocul sâmbetelor e frig,

de-a lungul căii ferate cresc maci,

iar de jur împrejurul pumnalelor, tu,

înalt.

Te scufund uneori în culoarea garoafelor,

te plâng ca pe un mort

ce va să îmi fii

când va bate primul clopot al verii. Mâine.

Mâine va fi deja târziu. Eu n-am știut cât eram de singură.

În tine îmi las unghiile,

în tine, ţipătul

cu acești ochi te-am privit

şi pe mine m-am văzut înlăuntru

sub pielea şi sub venele tale

eram eu, iubindu-te, nu doar

un prăpăd de nisip.

Du-te acum,

rămân la priveghi

mi-e frumos lângă mine, de iarbă.

Prin călcâiul tău, drumul nostru

scrie pe cruci ultimul poem:

acesta.

*

Plecarea are haine de migdali

Tăcerea străzilor

va vorbi cândva despre noi.

Mai trece o noapte

cât o catedrală de funii.

Zilele merg spre ierburi

răsucindu-și din noi

ultimele lor ţigări de adio.

Iată scrumul nostru

cade tăcut

pe genunchii orașelor.

Cât ne-am depărtat de mult

de sclavia noastră, iubite!

Încă visăm,

dar în casa de peste drum

ne vor naşte curând

doi părinţi feciorelnici,

aproape copii,

pe când la uşă ne vuieşte nisipul

şi ziarele despre noi prind, pe mese,

culoarea uitării.

Se dezvelesc gingiile vremilor, dragule.

Aproape mi-e frig.

Mă îmbrac în migdali, dar tu,

tu fă-te limpede, dragostea mea.

Am scris acest poem cu mâinile în ştreang.

Mâine va ninge. Plec.

Iartă-mă.

*

Tot mai departe, în mările putrede

Mă voi descărna de tine încet,

sub soarele dogoritor al Saharei.

Desigur, voi trece în şopârle şi şerpi

şi-n unghiile acestea sfâșiindu-mi nisipul

vieții cu care te-am iubit

iremediabil sublim

sub coaste nătânge,

pe când corăbii cu sclavi

vor duce sarea mea albă

tot mai departe, tot mai departe,

în mările putrede.

Frumoasele toamnei mă vor smulge râzând

roz şi penibilă -cum eram-

din acadelele copilăriei

aiurând de durere,

fumând havane pe pieptul tău de asfalt

şi-această zi fumând-o, ca o cobră neagră

încolăcită pe lumânări

şi pe praful nostru din băncile gărilor

în care, nu, n-am să mai vin…

Aşa visez…

Dar tu nu crede nimic

vezi-mă surdă şi dreaptă,

cum sunt tangourile

când se moare în ele din dragoste,

apoi împrăştie cenuşa acestei vieţi ce te-a vrut,

și praful mâinilor mele de om.

Acum înțelegi?

Eu mă voi descărna de tine încet,

aprinzând felinare cu răni

în toate firidele altui vers,

vândut pe nimic

hamalilor mei de nisip…

Camelia Radulian