Marketing, Comunicare, Animatie culturala și formare continuă

Program de functionare: luni – vineri: 08:00 – 16:00;

Serviciul Marketing, Comunicare şi Animaţie Culturală este departamentul care promoveazã imaginea bibliotecii; face legãtura între bibliotecã şi reprezentanţii vieţii culturale, ştiinţifice, religioase, personalitãţi marcante din învãţãmântul superior sau din învãţãmântul secundar arãdean, şi cu reprezentanţi mass-media din oraş; organizeazã mese rotunde, conferinţe, cenacluri, lansãri şi expoziţii de carte, dezbateri, cursuri, audiţii, etc. pentru a rãspunde orizontului de aşteptare al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstã; elaboreazã şi distribuie Programul pliant bianual al manifestãrilor culturale din bibliotecã; oferã informaţii, ştiri, articole despre biblioteca presei locale; vine în sprijinul profesorilor diriginţi, la solicitãrile acestora, pentru realizarea orelor educative din învãţãmântul preuniversitar arãdean; prospecteazã “piaţa” pentru a fi la curent cu preferinţele culturale ale cititorilor, precum şi cu operele autorilor prevãzuţi în programa şcolarã.

Bibliotecar: Lucia Bibarț

Serviciul Formare Continuă organizează :

1. Cursuri de formare continuă / profesională cu bibliotecarii din biblioteciile comunale și orășenești ale județului.

2. Cursuri de inițiere IT (diferite nivele) pentru seniori.

3. Cursuri de educație media pentru adolesceți.

4. Atelier de vară Minecraft

Bibliotecar: Cristina Duma, Marius Stoica

Serviciul metodic asigurã asistenţã de specialitate pentru cele 66 biblioteci comunale şi 9 biblioteci orãşeneşti; se preocupã de pregãtirea profesionalã a bibliotecarilor prin deplasãrile în teritoriu şi organizeazã, la sediul Bibliotecii Judeţene, cursuri de pregãtire profesionalã pentru personalul angajat din bibliotecile comunale şi orãşeneşti din judeţ; a realizat GHIDUL BIBLIOTECILOR PUBLICE ŞI AL BIBLIOTECARILOR DIN MUNICIPIUL ŞI JUDEŢUL ARAD, editura Nigredo, Arad, 2005 ; a colaborat la GHIDUL BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA, editat de Fundația Culturală „G.T. Kirileanu” Piatra Neamț – 2008; Analiza SWOT 2008 (recomandată de Consiliul Judeţean Arad);

Formulare:

Răspuns la: [email protected]