Program de functionare: luni – vineri: 08:00 – 16:00;

 

Serviciul Marketing, Comunicare şi Animaţie Culturală este departamentul care promoveazã imaginea bibliotecii; face legãtura între bibliotecã şi reprezentanţii vieţii culturale, ştiinţifice, religioase, personalitãţi marcante din învãţãmântul superior sau din învãţãmântul secundar arãdean, şi cu reprezentanţi mass-media din oraş; organizeazã mese rotunde, conferinţe, cenacluri, lansãri şi expoziţii de carte, dezbateri, cursuri, audiţii, etc. pentru a rãspunde orizontului de aşteptare al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstã; elaboreazã şi distribuie Programul pliant bianual al manifestãrilor culturale din bibliotecã; oferã informaţii, ştiri, articole despre biblioteca presei locale; vine în sprijinul profesorilor diriginţi, la solicitãrile acestora, pentru realizarea orelor educative din învãţãmântul preuniversitar arãdean; prospecteazã “piaţa” pentru a fi la curent cu preferinţele culturale ale cititorilor, precum şi cu operele autorilor prevãzuţi în programa şcolarã.

 

 

Bibliotecar: Lucia Bibarţ, Ligia Margea

 

Serviciul Formare Continuă organizează :

1. Cursuri de formare continuă / profesională cu bibliotecarii din biblioteciile comunale și orășenești ale județului.

2. Cursuri de inițiere IT (diferite nivele) pentru seniori.

3. Cursuri de educație media pentru adolesceți.

4. Atelier de vară Minecraft

 

Bibliotecar: Cristina Duma, Marius Stoica

 

Serviciul Digitizare

1.Coordonează activitatea de evidențiere clasare și priotirizare a procesului de digitizare a colecțiilor

2.Asigură recepția documentelor digitizate și punerea în circuitul online a acestora

 

Bibliotecar: Marius Stoica

Conservare:

Serviciul Conservare monitorizează starea de conservare a documentelor de la sediul central/filiale și coordonează activitățile de prevenție împotriva degradărilor chimice și biologice ale documentelor.

 

Bibliotecar: Cristina Duma