Mihai Istudor

Mihai Istudor (n. 1944, Ploești – d. 2015 București; IAP Cluj – Napoca, 1973) a construit lucrări  monumentale, de autentică valoare şi cu valenţe de solemnitate, care se disting prin linia viguroasă a compoziţiilor şi claritatea articulării în spaţiu. La Căsoaia a participat în două ediții ale Simpozionului.

 Loc pentru sărbătoare

1980, Calcar de Viştea – Cluj,  290/140/140.

Privită de la distanţă, sculptura aparent simplă ne conduce cu gândul la forme arhaice, de regulă foarte clare. Lucrarea desfăşurată pe orizontală, pare o bancă, o laviţă ţărănească fără spătar. Robusteţea şi suprafeţele largi, concentrează ideea, fără să o detalieze. Aparenta schematizare, nu este însă o superficialitate ci o încorporare ideatică în piatră a sufletului românesc.

Vatră pentru o zi de odihnă

1983, Calcar de  Viştea – Cluj, 200/108/160.

Sculptura lui Mihai Istudor, este un monolit construit pe orizontală, cu suprafeţe mari tăiate viguros. Cei patru stâlpi metalici, care o detaşează de suprafaţa solului, o individualizează în spaţiu, dezvoltând ideea de sacralitate. Ne putem imagina vatra ca un sanctuar unde se cinsteau divinităţile.

1.Mihai Istudor, Căsoaia, 1980
2.Desen de Mihai Istudor, Căsoaia, 1982
3.Loc pentru sărbătoare (Mihai Istudor, Căsoaia, 1980)
4.Loc pentru sărbătoare (Mihai Istudor, Căsoaia, 2018)
5.Vatră pentru o zi de odihnă (Mihai Istudor, Căsoaia, 1982)
6.Vatră pentru o zi de odihnă (Mihai Istudor, Căsoaia, 2000)
7.Vatră pentru o zi de odihnă (Mihai Istudor, Căsoaia, 2018)