Mircea V. Stănescu (1851 – 1888)

Sculptură în bosse-ronde, bust; Piaţa George Enescu nr. 1 ; Bronz ; Radu Mânzat Moga ; 1938.

Mențiuni: CLMA 196/1999; HCJ 53/2001

Fiul unor negustori bucureşteni care s-au stabilit la Ghioroc, Mircea V. Stănescu (1851 – 1888), după absolvirea liceului, în Arad, a urmat teologia la Carlovitz şi dreptul la Kesmark, fiind numit preot la Micălaca şi Milova. Practicând avocatura la Arad, a desfăşurat și o bogată activitate culturală şi politică. Încă de tânăr s-a manifestat activ pe tărâm literar prin colaborări la revistele vremii și prin publicarea unor volume de versuri și proză. În 1867 a inițiat înființarea Societății de lectură a elevilor români din cursul superior al gimnaziului arădean, activitate concretizată prin tipărirea în 1869 a almanahului Muguri. În 1871 a preluat timp de un deceniu, conducerea revistei Gura Satului, mutată de la Pesta la Arad.

 La 25 martie 1883, Mircea V. Stănescu a întemeiat Asociaţia Culturală a Muncitorilor şi Meseriaşilor Arădeni Progresul, prima organizaţie care a avut ca scop, înscris în statut, conversaţia culturală, nobilă desfătare, filantropie.

 A fost membru fondator al Băncii Victoria.

În semn de omagiu adus personalităţii sale, în 1937, la Cimitirul Eternitatea, în prezenţa intelectualilor români din Arad, s-a sfinţit crucea din marmură albă, ridicată de Despărţământul local al Asociaţiei Astra, iar la Palatul Cultural a avut loc o ședință festivă. Un an mai târziu, în faţa acestei instituții, a fost aşezat bustul din bronz al acestui animator cultural, operă a sculptorului Radu Mânzat Moga.

Soclul înălțat pe două trepte este alcătuit din două forme geometrice suprapuse. Piesa cubică inferioară a fost ornată cu o cunună vegetală de formă circulară, înfășurată în panglică. În treimea superioară a fost scris prin incizie: M.V. STĂNESCU / 1841 – 1888.