Monumentul Eroilor din Hălmagiu

Monument cruciform; granit, calcar
Hălmagiu, centrul localității
Silvestru Rafiroiu
1933

Duminică, 10 septembrie, 1933, ora 11, la Hălmagiu, a avut loc, Sfinţirea Monumentului Eroilor Căzuți pentru Întregirea Neamului, construcţie crucifomă, iniţiată de Societatea Cultul Eroilor din Arad, condusă de Episcopul Grigorie Comșa. Operă, a distinsului arhitect Silvestru Rafiroiu din Brad, lucrarea din granit și calcar, a fost consacrată, așa cum se prezintă în textele de pe cele două fațade: 1916 / Au luptat / și au murit / pentru moșie / și Domn / 1919 (fațada pricipală) și: Spre mărirea lui Dumnezeu și pomenirea / Martirilor luptei de dezrobire dusă de Horea, / Cloșca, Crișan, la 1784 și de către Avram / Iancu la 1848 / În amintirea gardiștilor morți pentru apărarea / acestui ținut în zilele de 14 – 16 februarie 1919 / Și pentru veșnica pomenire a Eroilor că- / zuți în marea orfensivă pornită din Hălmagiu în / 16 aprilie 1919, când Divizia 2 Vânători a glori- / oasei Armate Române și Regimentul de Volun- / tari “Horia” au luptat vitejește pentru înfăptuirea României Mari (fațada secundară).

Monumentul este alcătuit dintr-un soclu patrulater masiv din granit asemenea unui stilobat antic, ornat în relief cu denticuli, coloane, cornișe, palmete, volute peste care au fost așezate un relief cu însemne militare (sabie, cască metalică, steag de luptă) și o cruce latină (2,60 m) cu motive vegetale și geometrice. Soclul disproporționat ca dimensiuni și capitelul crucii au fost sculptate pe toate laturile, în timp ce lucrarea cruciformă din calcar a fost prelucrată artistic doar pe fațada pricipală. (foto 1,2,3)

La dezvelire au participat în număr mare, locuitorii din împrejurimi, intelectuali arădeni, oficialităţi civile şi militare.
Slujba religioasă s-a desfăşurat la biserică, iar Sfinţirea la monument, a fost săvârşită de Episcopul Grigorie Comșa, asistat de părintele consilier Mihai Păcăţean, protopopul Constantin Lazăr din Gurahonţ, preoţi şi diaconi. În acest timp, au răsunat bubuiturile treascurilor, încărcate de tinerii satului.
La festivitate, au vorbit: Episcopul Andrei, Generalul de Divizie Constantin Argeşianu, subprefectul Ciucă, luptătorul unionist Ioan Suciu, învățătorul Petru Ugliş din Gura Văii, Candid Ciocan, directorul Liceului din Brad, Vasile Lazăr, pretorul plăşii Hălmagiu, protopopul Ștefan Bogdan, profesorul Traian Mager. (foto 4, 5)

Crucea, confecționată dintr-un material perisabil (calcar), s-a degradat în timp, astfel că în 2001, a fost înlocuită de sculptorul arădean Dumitru Paina o replică realizată din calcar de Podeni (Cluj), fiind respectate, forma, dimensiunile și ornamentele vechi. Inaugurarea a avut loc în același an printr-o festivitate religioasă. (Foto 6, 7, 8, 9, 10)

În 2007, pe fețele laterale ale soclului au fost adosate, plăci din marmură albă, incizate cu numele Eroilor locali din Primul și al Doilea Război Mondial. Foto 11.