Monumentul funerar al eroilor Jakob și Johann Schmeltzer din Sânicolaul Mic

Obelisc funerar; Cimitirul din Sânicolaul Mic; Granodiorit; Autor Cooperativa Decorativa, 1950.

Jacob Schmeltzer (1880-1944), originar din Frumuşeni, de meserie curelar, a fost după 1919 membru în Consiliul Municipal al Berlinului, din partea Partidului Social-Democrat. După accederea lui Hitler la putere, a fost internat în lagărul de la Oranienbaum și eliberat mai târziu, cu condiţia de a emigra în Franţa. S-a refugiat însă, împreună cu fiul său Johan Schmeltzer (1911-1944), în Cehoslovacia de unde a venit la Arad, instalându-se în Sânicolaul Mic, pe strada Steagului nr 50. Acolo, cei doi, tată și fiu, au organizat o tipografie antifascistă ilegală şi loc de întâlnire al fruntaşilor comunişti. Pentru atitudinea lor făţiş antifascistă, la 13 septembrie, 1944, în prima zi după ocuparea vremelnică a Aradului de către trupele hortiste, amândoi au fost arestaţi şi executaţi prin împuşcare în curtea cazărmii militare din Sânicolaul Mic și înmormântaţi în cimitir.

Începând din anul următor, la mormânt au fost organizate scurte activități comemorative, cu depunerea coroanelor de flori și cuvântări evocatoare susținute de primarul localității, delegații județenei Partidului Muncitoresc Român și ai Federației Foștilor Deținuți și Deportați Politic.
În 1950, la comanda Comitetului Antifascist German din Arad, Cooperativa Decorativa a confecționat și montat la mormântul celor doi un obelisc (240/50/30) din granodiorit. Este alcătuit din trei fragmente, suprapuse. Pe blocul superior, sub semnul simbolul comunist secera şi ciocanul, a fost scris în relief textul german: ZU EHREN DEN HELDENHAF TEN / ANTIFASCHISTICHEN KANPFER / DIE BUR FREIHEIT UND FRIEDEN / DER ARBAITER KLASSE / IHR LEBEN GEOPFERT HABEN / JAKOB SCHMELZER / GEB. 1 MAI 1880 / SOHN / JOHANN SCHMELZER / GEB. / 18 FEBR. 1911 / DIESE BEIDEN FREI DENSKOMPFER / VATER UND SOHN VURDE / AM 20 SEPT 1944 / VON SS FASCHISTE / GETOTET. care în traducere, are următorul conţinut: În cinstea luptătorilor antifasciști care și-au sacrificat viața pentru libertatea și pacea clasei muncitoare, Jacob Schmeltzer născut la 1 mai 1880 și fiul său Johann Schmeltzer, născut la 18 februarie 1911. Acești doi luptători pentru pace, tatăl și fiul, au fost uciși de fasciștii SS la 20 septembrie 1944.