Monumentul lui Nicolae Bălcescu (1819-1852)

Sculptură în ronde-bosse; Lipova Str. Nicolae Bălcescu; Bronz; Veturia Ilica, dată incertă

Nicolae Bălcescu (1819 – 1852), istoric, scriitor și diplomat român, este unul din simbolurile Revoluției de la 1848, când s-a  remarcat ca participant la elaborarea proiectului de Constituție al Țărilor Române și militant în afirmarea autonomiei și proclamarea independenței acestora, pentru adoptarea votului universal și împroprietărirea țăranilor. În părțile Aradului, a încercat, fără succes însă, să medieze în 1849, raporturile ostile între Ludovic Kossuth și Avram Iancu, prezentată iconografic pe monumentul întitulat Arcul de Triumf al Revoluției Române de la 1848, semnat de Ion Bolborea.

În lucrarea din Lipova, Veturia Ilica a folosit iconografic, ca demers sculptural, modelul din  portretul semnat de Gheorghe Tătărescu, prezentând cu o deosebită forță, în manieră imresionistă, lumina interioară, expresia de adâncă umanitate și hotărâre a gânditorului revoluționar.

Originară din Comlăuș – Sântana, Veturia Ilica (n. 1925, studii   artistice la  Academia de Arte Frumoase din București și Institutul Repin din Leningrad) a realizat, din diferite materiale, peste 100 de lucrări monumentale, în întreaga ţară. Compoziţiile au o structură de tip arhitectural, dublată de un simţ al armoniei, ritm şi caracter decorativ. Vocabularul plastic se caracterizează prin eleganţă şi modernitate. Lucrările ei tind, prin echilibru şi armonie, spre idealurile clasicităţii, evocând nobleţea condiţiei umane.  A conceput şi realizat numeroase monumente publice: 1907 (Piteşti, bronz, 1960), Mineri (Petroşani, piatră), Oameni la odihnă (Eforie Nord, piatră), Răzvrătire (Ravensbruck-Germania, bronz), Nicolae Bălcescu (Slobozia, bronz), Matei Basarab (Târgovişte, piatră), Dimitrie Popovici Bayreuth (Bucureşti, bronz), Nicolae Bălcescu (Piteşti, bronz), Ocsko Terezia (piatră artificială, Arad) și altele.