Monumentul Memorial Ilarion Felea

Monument funerar cenotaf cruciform, Curtea Bisericii Ortodoxe din Șega; Marmură albă; Autor necunoscut.

Originar din Valea Bradului (judeţul Hunedoara), Ilarion V. Felea (1903-1961), a urmat cursurile Academiei Teologice Andreiene (1922-1926) a Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din Cluj şi a Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1930-1932). A funcţionat ca profesor la Liceul din Brad, Academia Teologică din Cluj şi Arad, unde a ocupat şi funcţia de rector.  A fost preot în comuna natală, la parohiile din Arad-Bujac, Arad-Şega, Arad-Centru şi redactor la revistele Biserica şi Şcoala (1939-1945) şi Calea Mântuirii, colaborând şi cu alte periodice din Arad, Cluj, Brad, Timişoara, Sibiu. Pentru merite deosebite obţinute în domeniul bisericesc, cultural şi în învăţământul teologic, episcopul Andrei Magieru, i-a acordat în 1947, rangul de iconom-stavrofor.

După 1944, intrând în vizorul autorităţilor de stat represive, a suferit mai multe arestări şi condamnări la ani grei de temniţă. A murit în 1961 la Aiud, fiind îngropat în cimitirul închisorii.

Prin viaţa, activitatea şi destinul său de martir al Bisericii, Ilarion V. Felea, a devenit o personalitate distinsă, de care, istoria bisericească naţională, trebuie să ţină seama. În 1991, după o întrerupere de peste patru decenii,  Școala teologică arădeană  s-a reînfiinţat în cadrul Universităţii Aurel Vlaicu, sub forma Facultăţii de Teologie, care a primit numele profesorului său martir Ilarion V. Felea.

În curtea bisericii ortodoxe Înălțarea Domnului din Șega a fost amenajat un mormânt memorial cenotaf. Pe monumentul cruciform cioplit în marmură albă, a fost fixată fotografie ovală în porțelan, cu portretul preotului Ilarion Felea și textul explicativ scris în relief pe un fond bucerdat, cu următorul conținut: În memoria / părintelui / ILARION / FELEA / 1903 – 1961 / ctitorul acestei / biserici / să-l pomenească / Dumnezeu în Împărăția Sa. 

Lateral monumentului, împodobit cu fragmente de torsadă, au fost montate suporturi pentru flori, decorate cu câte o lumânare aprinsă.

Biserica concepută de arh. Ștefan Toth din Timișoara, a fost construită în perioada 1930 – 1933. Pe fațada vestică se înalță două turnuri octogonale, așezate pe suprafețe pătrate, legate printr-un fronton cu marginea superioară ondulată. Interiorul a fost conceput în două registre, fiind prevăzut cu un cafas amplu pentru cor și două balcoane laterale.