Monumentul săptămânii: bustul lui Alexandru Ioan Cuza

Sculptură în ronde – bosse; Bronz, calcar de Viştea-Cluj
Strada Ioan Calvin (Vârful cu Dor) nr. 17-19, scuarul din faţa Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Dumitru Paina
2008

Alexandru Ioan Cuza (1820 – 1873) este una din cele mai de seamă personalităţi ale istoriei româneşti. Devenit la 24 ianuarie 1859, domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti, a obţinut prin demersurile sale, desăvârşirea Unirii Principatelor şi fixarea capitalei noului stat la Bucureşti. Inteligent, abil, voluntar, hotărât în demersurile sale, Al. I. Cuza a realizat în cei şapte ani de domnie (1859 – 1866), performanţe uluitoare. Nu există domeniu al vieţii publice în care el să nu fi aruncat sămânţa înnoirii, roadele marcând binefăcător destinul ţării. Vântul modernizării a început să bată făcându-se din ce în ce mai simţit. Legea rurală, noua Constituţie, reformele din învăţământ, administraţie, interne, justiţie, armată constitue tot atâtea izbânzi în folosul ţării.

Ideia edificării în Arad a unui monument dedicat memoriei lui  Al. I. Cuza, s-a născut între zidurile Inspectoratului Judeţean de Poliţie condus de comisarul șef Alexandru Tanco. Se dorea în felul acesta omagierea celui care a decretat înfiinţarea Poliţiei Române, ca instituţie modernă. Banii necesari achitării cheltuielilor aferente au fost obţinuţi exclusiv prin contribuţia individuală şi benevolă a poliţiştilor arădeni.

Bustul (50/27/80), modelat și turnat în bronz de sculptorul arădean Dumitru Paina (n. 1953, Livada, Bihor) ne prezintă portretul domnitorului în ţinută de gală cu binecunoscuta eşarfă trecută peste umărul drept, partea stângă a pieptului fiind împodobită cu fireturi şi înalte însemne ale decoraţiilor militare. Modelul folosit este fără îndoială, litografia semnată de Carol Popp de Szathmary, Alexandru Ioan Cuza purtând hlamida domnească.

Mergând pe ideia tradiţiilor portretistice, Dumitru Paina, subliniază virtuţile devenite legendare  ale militarului şi omului de stat care a fost Al. I. Cuza: bărbăţia, forţa, stăpânirea de sine.  Elementele de susţinere şi înălţare a bustului, realizate din beton, sunt acoperite cu plăci şlefuite din calcar de Podeni – Cluj. Pe treimea superioară a soclului, a fost incizat şi acoperit cu bronz numele domnitorului: ALEXANDRU / IOAN CUZA. Sub text a fost fixat un medalion în bassorelief, din bronz, în care este reprodusă una din stemele Principatelor Unite folosite înainte de 1862 care consta din stemele celor două ţări acolate prin despicarea în două  conturului decorativ. În primul cartier (în original tăiat pe roşu şi albastru), un cap de bour cu stea de aur cu şase raze între coarnele îndreptate în sus, reprezintă Moldova. În cartierul al doilea, (tot tăiat dar pe albastru şi auriu în original), acvila cruciată şi încoronat, cu zborul în jos, este simbolul Ţării Româneşti. Pavilionul de purpură, căptuşit cu hermină şi bordat cu ciucuri de aur este prins în vârf într-o coroană princiară închisă, terminată cu un glob cruciger. În partea inferioară sub marcajul decorativ, se descifrează monograma domnitorului “AI”.

Construcţia este protejată şi delimitată cu o împrejmuire decorativă, patrulateră, confecţionată din lanţ metalic fixat la colţuri pe suporți metalici.