Monumentul săptămânii – Iconografia monumentală a lui Ioan Russu – Șirianu (1864 – 1909)

Personalitate dinamică, cu preocupări diverse, ziarist, scriitor, traducător, om politic, Ioan Russu – Şirianu, s-a născut la Şiria, dintr-o familie de meseriaşi. Mama s-a Maria, era sora lui Ioan Slavici, iar Vintilă Russu – Şirianu, fiul său. După absolvirea în Arad a studiilor pedagocice, s-a stabilit în Bucureşti, unde şi-a făcut ucenicia de redactor, în colectivul ziarelor: Lumina pentru toţi (1885) și Românul (1886-1891). A mai lucrat ca pedagog la o şcoală de institutori şi profesor la un aşezământ particular.

În 1891, întorcându-se în Transilvania, a continuat să susţină la Tribuna din Sibiu (1891-1896), crezul politic şi literar al lui Ioan Slavici. Părăsind Sibiul a înfiinţat la Orăştie Tribuna Poporului (1897), ziar adus după foarte scurt timp la Arad, unde prin noua publicație a deschis perspectiva oraşului de a deveni centrul politic şi cultural al românilor din Transilvania.

Primul sediu, al publicaţiei Tribuna Poporului, a fost în perioada 1897 – 1900  în imobilul de pe strada Ion Russu Şirianu (Aulich Lajos utca) nr. 2, Colţ cu Piaţa Catedralei (Tokoly ter). Spaţiul a fost închiriat de la proprietarul imobilului, arhitectul Ludovic (Lajos) Szantay, care l-a şi construit (foto 3).

Ziarul condus de Ioan Russu Şirianu, a fost purtătorul de cuvânt al curentului politic cunoscut în istorie sub numele noul activism, dezvoltat după Memorandum, Prin coloanele sale publicaţia a promovat ideea unei politici naţionale care să fie subordonată exclusiv aspiraţiilor de libertate şi unitate naţională, urmând să dea ca sens acestei activităţi prin emanciparea naţională, pe baze sigure şi durabile. A semnat articole politice dar şi nuvele, povestiri, pagini memorialistice, recenzii şi cronici dramatice. O parte din scrierile sale literare le-a strâns în volumul Moara din vale (1894), pe când altele au fost publicate postum, editorul Cornel Lazăr fiind pentru aceasta, aspru sancționat. Din toate răzbate marea însufleţire pentru neamul său.

Textul plăcii memoriale, fixate pe faţada imobilului din strada Ion Rusu Şirianu nr. 2, aminteşte faptul că: În în această clădire a fost sediul ziarului TRIBUNA POPORULUI condus  de Ioan Russu – Șirianu (foto 4).

În 1905 a fost ales deputat în Parlamentul Ungar de alegătorii Circumscriției electorale din Chișineu Criș.

După 12 ani de intensă activitate redacțională cu implicare majoră în viaţa publică a oraşului şi ţinutului nostru, Ioan Russu – Șirianu s-a reîntors la Bucureşti, unde, la 24 decembrie 1909, a încetat din viață  și înhumat în Cimitirul Bellu din capitală. Avea doar 45 ani.

Prin implicarea nepoatei Cristina Hoffman și a primarului Valentin Bot, în primăvara anului 2017, la Cimitirul din curtea Bisericii Ortodoxe din Șiria, un sobor de preoți a oficiat slujbele de reînhumare în pământul natal a lui Ioan Russu-Șirianu și a fiului său Vintilă și de comemorare a personalității acestora prin sfințirea monumentelor funerare, organizarea unui simpozion omagial și a unui concert susținut de naistul Nicolae Voiculeț. (foto 5 și 6)

Numele lui Ioan Russu Șirianu este și prin așezarea unei plăci memoriale și ridicarea a două busturi monumentale la Șiria și Arad

La Șiria, bustul din bronz, creație a sculptorului bucureștean Constantin Bălăcescu (1865 – 1913), așezat pe un soclu din granit vinețiu, a fost dezvelit cu mare fast, la 3 mai 1914, în curtea Bisericii Ortodoxe. A participat un mare număr de săteni din întreaga Podgorie, înveșmântați în haine de sărbătoare și oaspeți din Banat, Crișana, Transilvania, București, Partidul Național Român fiind reprezentat de Ștefan Cicio-Pop. Ulterior, în 1960, a fost mutat în stânga intrării Muzeului memorial Ioan Slavici, unde se află și în prezent (foto 7). 

La 1 decembrie 1938, pe aleea statuilor din Piaţa George Enescu, spre Mureș,   a fost așezat şi dezvelit bustul său din bronz, sculptură semnată de Radu Moga. Se prezintă imaginea unui bărbat de vârstă medie cu privire scrutătoare a cărui expresie degajă energie. Părul bogat  dat pe spate și mustățile prelungi îi întregesc portretul.

Soclul alcătuit din două componente suprapuse, a fost realizat din trahit albăstrui, după un model asemănător cu  celelalte din apropiere. Pe treimea superioară a soclului, s-a incizat textul: ION RUSU ŞIRIANU / 1864 – 1909, sub care a fost montată o coroană decorativă (foto 8).

În dimineaţa zilei de 23 ianuarie 2014, a fost reclamat faptul că bustul din bronz, în greutate de 80-100 kg, în valoare de 280.000 lei, a dispărut de pe soclu, fiind furat. Situația nu a fost remediată până în prezent (foto 9)