Monumentul săptămânii: „Victoria socialismului”

Lucrarea, cu un vădit scop propagandistic, finanţată de Ministerul Culturii, a fost realizată corespunzător principiilor tematice şi estetice ale epocii comuniste. Artistul bucureştean, Mihai Mănescu, a obţinut comanda mozaicului, în urma unui concurs organizat la Bucureşti în 1980-1981, făcându-se cunoscut prin decorarea staţiilor metroului bucureştean şi prin amenajarea exterioară a unor clădiri din Brăila şi Slobozia.

La Arad, a fost propusă pentru prelucrare faţada clădirii administrative a Intreprinderii de Vagoane (IVA), expusă spre Calea Aurel Vlaicu, imobil pandant cu monumentala arhitectură a Gării CFR. Personalitatea lucrării a fost asigurată mai ales de raportul neobişnuit al elementelor suprafeţei ce trebuia înfrumusețată şi anume, verticalitatea de 35,5 m faţă de 15,5 m lăţime. Aria de 510 metri pătraţi a fost acoperită cu material ceramic de bună calitate, respectiv gresie simplă şi glazurată, tratată la o temperatură de 1.200 grade, pentru a rezista intemperiilor anotimpurale. Au fost folosite 600.000 plăcuţe, care îmbinate asigură caracterul figurativ al lucrării, ce se distinge prin tonurile coloristice predominant calde.

Tematica mozaicului propusă a fost Victoria Socialismului o lucrare angajată politic, simbolizând un grup de muncitori într-o sărbătoare a muncii. Personajele, în număr de 25 bărbaţi şi femei, dispuse pe patru registre, au o mişcare ce sugerează o anumită activitate productivă. La o descriptivare mai atentă, se pot distinge simbolurile emblematice promovate de regimul politic: o ţărancă ce oferă pâine la poarta de intrare a judeţului, un grup de muncitori organizaţi pentru defilare, s-au o mamă cu un copil în braţe. În rest, spaţiul este ocupat de siluete ce reprezintă meserii specifice Aradului acelor vremuri: sondor, strungar, turnător, ţesătoare, textilistă. Toţi sunt tineri, svelţi, orientaţi spre axa de simetrie centrală ce traversează imaginar mozaicul.

Privit de la 100-150 m mozaicul sugerează o coloană, organizată pe niveluri diferite de valoare socială a muncii. În timp ce la baza lucrării, personajele sunt mai puţin organizate, în nivelele superioare, ele primesc o aranjare fermă, anunţând în mod gradat momentul apoteotic marcat prin personajul dominant din cel mai înalt registru, flancat de drapelul României şi al Partidului Comunist Român. De aceea şi proporţia mărimii personajelor diferă în funcţie de registrul în care se află. Astfel, dacă la nivelul superior personajul central are 7 m mărimea acestora scade spre bază până la 5 m, fiind corectată astfel percepţia vizuală a întregii lucrări.

Realizarea Victoriei Socialismului a determinat organizarea unui amplu şantier de construcţii, lucrarea fiind ridicată după un travaliu de peste 60 de zile. Inaugurarea lucrării, s-a realizat discret, fără nici o festivitate cu public, în 30 septembrie 1984.

În prezent, la bază mozaicul este obturat în parte de vegetaţia arboricolă înaltă, dar și de conductorii electrici.