Monumentul Sfintei Treimi din Arad

Obelisc din travertin, altorelief din bronz
vis-a-vis de Tetrul Municipal
Rona Joszef
1901

După ruinarea în 1882 a vechiului Monument al Trinităţii ( Dreifaltigkeitssaule) din Piaţa Avram Iancu, propunerea municipalităţii pentru ridicarea unei noi statui a fost reluată în 1899, preconizându-se ca în spiritul aceleaşi idei religioase să fie ridicat un monument conceput într-o viziune modernă. A fost ales remarcabilul plastician maghiar, Rona Joszef (1861-1939) autorul unui număr impresionant de lucrări ca: statuia reginei Erszebet (Godollon), Eugen de Savoya (Cetatea Buda), Kossuth Lajos (Miskolc, Rozsnyo), Zrinyi Miklos (Budapesta), Klapka Gyorgy (Komarom) sau sculpturile care împodobesc Muzeul din Târgu Mureş.

Ridicat în fața Teatrului Municipal, monumentul a fost inaugurat la 2 iunie 1901, în prezenţa unui numeros public, a oficialităţilor oraşului şi a unor invitaţi. Demolat în 1962, a fost restaurat de sculptorul arădean Kocsis Rudolf și reaşezat în 2007 pe locul iniţial după un proiect întocmit de arhitectul Ștefan Șandor.

Lucrarea înaltă de 12,70 m, esta dominată arhitectural de un obelisc triumfal cioplit în travertinul carierelor din Paty (Ungaria), ca o reprezentare simbolică a razei solare. Construcția susține în medalion o compoziţie sculpturală din bronz, dominată de figura întreagă a lui Isus Cristos – Fiul poziţionată spre stânga privitorului (dreapta Tatălui). Atitudinea sa de linişte şi relaxare, care degajă o pace hieratică, este în contrast cu cel de al doilea personaj Dumnezeu -Tatăl cuprins de mânie. Poziţia corpului, striaţiunile pântecelui şi a muşchilor costali, devierea poziţiei capului cu bărbia spre piept, accentuată de neorânduiala bărbii încordarea diafragmei abdominale şi concentrarea aprigă a privirii, subliniază acest lucru. În timp ce braţul său drept este ridicat energic şi ameninţător, stângul susţine cu delicateţe sceptrul, simbol axial al puterii şi autorităţii sale.

Cele două personaje sunt aşezate alăturat, având la bază ca puncte de sprijin o sferă. Plastic ele sunt despărţite ca două făpturi distincte atât prin poziția diferită a corpului, cât și prin atitudine și diferenţa de vârstă.

Unitatea ideatică şi estetică a monumentului, este asigurată prin detalii, care sporesc tensiunea scenei în timp ce coturul oval, pe înălţime al alto-reliefului accentuiază verticalitatea construcției inducând iluzia că personajele sunt mai înalte și imateriale. Ele sunt exprimate cu subtilitate de Rona Joszef prin continuarea striaţiunilor sternului Tatălui şi a pliurilor muşchilor săi abdominali cu îndoiturile şi cutele pagnasului ce înfăşoară şoldurile şi o parte din coapsele Fiului, faldurile vaporoase ale pelerinelor, nimburile identice. Aceste detalii sporesc tensiunea scenei.

În vârful coloanei pe o tijă înfiptă într-o sferă, a fost fixat pe o tijă un porumbel înconjurat de nimbul solar, simbolul consacrat iconografic al celui de al treilea personaj – Sfântul Duh.

Baza reliefului este compusă dintr-o sferă simbol al perfecţiunii, înconjurată de norii teofaniei şi ai forţelor luminii, în care plutesc jucăuş patru putto, îngeri al căror chip de copil, semnifică nevinovăţia şi puritatea. Punerea piciorului pe acestă formă geometrică apare ca o luare în stăpânire a globului pământesc şi instaurare a autorităţii Sfintei Treimi.

Întreaga compoziţie se dezvăluie printr-o structură coerentă, emoţionantă, prin realismul tulburător al imaginii şi echilibrul construcţiei interioare.

Soclul sub forma unui stilobat profilat, este ornat cu denticuli, cornișaă și palmete lungite și incizat pe latura sa sudică cu textul: SIGNUM GRATIAE / 1746 – 1901 – 2997 / ARAD, adică: În semn de graţie.

Sculptura de esență catolică, fiind orientată spre nord, își schimbă imaginea în funcție de lumina reflectată pe bronz prin mersul diurn al soarelui. Ea deschide principalul bulevard al orașului, care se închide prin ilustrația ortodoxă a Sfintei Treimi de pe fațada noii catedrale reprodusă după pictorul rus Andrei Rubliov. Axul monumentului este marcat inspirat printr-un dalaj din piatră naturală-granit, lateral, spre liniile de tramvai și un modul de gard, de protecţie, alcătuit din stâlpi de granit legaţi cu un lanţ ornamental. Spaţiul din jur este înierbat şi plantat cu arbuşti cultivaţi.