Mozaicul monumental al Sfintei Treimi

În 1990 a fost relansată ideea construcţiei noii catedrale a Aradului, lucrările fiind începute după patru ani. Edificiul conceput de arh. Ioan Hăprian în plan trilobat cu un dom central în care pătrunde lumina şi arcuri romane, se încadrează într-o arhitectură reprezentativă pentru credinţa ortodoxă. Prin dimensiunile sale (lungime – 62 m, lăţime – 35 m., înălțime – 53 m., spaţiul creat printr-o succesiune de volume paralelipipedice, cilindrice şi sferice este înscris pe o suprafaţă de 3.450 m.p. şi un volum de 43.000 m.c. facilitând participarea la slujba religioasă a 2.000 credincioşi. A fost târnosită cu fast la 6 decembrie 2008 (foto1).

Pe timpanul faţadei principale, a fost montată reproducerea în mozaic ceramic a celebrei icoane  Sfânta Treime, pictată în jurul anului 1425 de călugărul moscovit Andrei Rubliov (1360 ? – 1430?). Icoana, devenită celebră, a fost ridicată în 1515, de Sinodul celor o Sută de Capete, la rangul de model al iconografiei şi al oricăror reprezentări ale Treimii. De fapt întreaga  opera a acestui  monah, investită cu har, gingăşie şi farmec inegalabil, este aşezată azi în rândul capodoperelor artistice din toate timpurile (foto 2, 3 și 4).

Pornind de la povestirea biblică a celor trei călători ospătaţi de Avraam, Rubliov prezină imaginea a trei îngeri vioi şi svelţi, care conversează la o masă. Figurile sunt înfățișate în profil trei sferturi, lăţimea umerilor fiind astfel diminuată iar siluetele mult alungite. Chipurile uşor întoarse spre dreapta au aceeaşi formă, iar dimensiunile, modul schematic de a trata mesajul şi aripile, dau impresia de imaterialitate. Concepţia unităţii indivizibile între cele trei persoane ale Sfintei Treimi este exprimată printr-o succesiune de cercuri invizibile, dar clar perceptibile care uneşte cele trei personaje în plină conversaţie. Cercul ca simbol al cerului determină şi mişcarea unduioasă, calmă, care răzbate din tablou. Aceasta pleacă de la piciorul stâng al îngerului din dreapta, continuă prin înclinarea capului său, trece la îngerul din mijloc şi se împlineşte în poziţia verticală a celui din stânga. La Rubliov chiar îngerii constitue cercul al cărui ecou mai poate fi descifrat şi în conturul mânecii grele a personajului din mijloc, în pomul aplecat deasupra lui sau în colina care se rotunjeşte blând. Şi alte forme geometrice se structurează din imaginea compoziţiei. Dreptunghiul, simbol al pământului descoperit în masa-altar care reprezintă biblia ca rod al cuvântului şi care oferă cupa cu elixirul nemuririi, adică potirul este redat şi prin contururile interioare ale îngerilor din extremităţi. În sfârşit, unind marginile mesei cu un punct din creştetul capului îngerului din mijloc se obţine un triunghi echilateral simbol al unităţii şi egalităţii Treimii. În acest sens, egalitatea desăvârşită a îngerilor este atât de puternic exprimată, încât este dificil de a stabili persoana divină reprezentată sub chipul fiecăruia dintre ei. Există păreri care prin analogie cu o altă icoană, cea a Sfântului Ștefan din Perm, identifică Tatăl în personajul din mijloc, Fiul în stânga şi Duhul Sfânt în dreapta.

Lucrarea impresionează puternic şi prin culorile vii pe care le conţine, reproduse realist pe frontonul catedralei. A fost evitată orice policromie stridentă, fiind creată o armonie perfectă pe baza unor culori clare şi luminoase. Lumina nu pătrunde de nicăieri deoarece însăşi personajele emit propria strălucire. Alăturarea albastrului profund cu verdele diafan şi galbenul auriu constitue un colţ din natura pârguită de arşiţa verii. Impresia cromatică puternică o produce însă îngerul din mijloc, care poartă o mantie albastră peste un chiton vişiniu închis, astfel că de la distanţă, compoziţia apare ca o flacără roşie  ce pârjoleşte estompată de  revărsarea culorilor cerului, naturii vegetale şi al apei.

Imaginea a fost transpusă în mozaic Georgies, pe o suprafață de 35 m.p., de prof. Virgil Moraru din Iași, cu aportul material și logistic al familiei generalului Ioan Heredea, care a suportat toate cheltuielile aferente.