Narcis Teodoreanu – Omul cu scut

Căsoaia, 1982, Piatră de Viștea, 240 / 100 / 90

Folosind din plin perenitatea şi duritatea rocii, Narcis Teodoreanu (n. 1956, studii artistice, Academia de Arte București, 1980), aderă prin verticalitatea lucrărilor sale şi decizia compoziţională fermă, la valorile tradiţionale ale monumentalităţii. Lucrările în general tind spre abstract, cu soluții expresive și trimiteri la anatomia umană și arhitectură.

Ideea Omului cu scut din Căsoaia, este de fapt un pretext pentru desfăşurarea a două suprafeţe, construite în unghi, ca o oglindă solară în care lumina exaltă ardent în planuri diferite. Scutierul, este inexpresiv, ca o solemnă evocare a sculpturilor arhaice, medievale.