Noutăți la raft: astăzi despre comunitate, societate, cultură și poezie

Secția ”Împrumut Carte pentru Adulți” vă propune spre lecturare ultimele volume de literatură română, biografie, religie, sociologie și psihologie intrate în colecție.

Boldea, Iulian – Istoria didactică a poeziei românești : (perspective analitice)

„În ființa literară a lui Ștefan Aug. Doinaș conviețuiesc, într-o armonie desăvârșită, două dimensiuni aparent distincte, dar, în fapt, consubstanțiale, în măsura în care ele sunt rodul acelorași opțiuni poetice și filosofice urmate cu extremă consecvență de-a lungul timpului; e vorba, mai întâi, de o riguroasă, aplicată și, mai cu seamă, fermă conștiință a poeziei și, în al doilea rând, de o viziune poetică, cu alt cuvânt o practică a scriiturii întru totul armonioasă și de o lămuritoare coerență.”

(Iulian Boldea)

Cuțaru, Caius – Împăratul și califul : Începuturile dialogului interreligios creștino-islamic : Împăratul bizantin Leon al III-lea Isaurul în dialog cu califul omeiad ‘Umar al II-lea

„Theodor al Harranului este Primul Părinte al Bisericii care și-a scris unele dintre tratatele sale în limba arabă și chiar dacă a preluat idei din tratatele Sfântului Ioan Damaschin, se deosebește de el prin faptul că îi include pe musulmani printre cei care se opun icoanelor. Deșii musulmanii nu erau numiți în mod direct, citarea aproape literală din tradiția islamică (hadith) dovedește că era vorba despre ei, mai ales că musulmanii de la sfârșitul secolului al VIII-lea se raportau deja foarte mult la propria tradiție.”

(Caius Cuțaru)

Ioja, Cristinel – Ilarion : (1903-1961) : preotul, teologul, mărturisitorul

„După primul război mondial, numărul românilor din Șega s-a înmulțit, fiind socotiți cei mai credincioși fii ai Bisericii care aparțin Catedralei Aradului. În acest sens, s-a simțit nevoia zidirii unei biserici ortodoxe, la acest simțământ adăugându-se și dorința de a stopa prozelitismul neoprotestant al baptiștilor, care își zidiseră o casă de rugăciune printre românii ortodocși. Motivul era lesne de înțeles, din lipsă de biserică în apropiere, românii, pentru a-și satisface setea de religiozitate, luau parte la adunările baptiste.”

(Cristinel Ioja)

Societate, cultură, demografie : Omagiu profesorului Corneliu Pădurean la împlinirea vârstei de 70 de ani

Romania was an important ally of the Entente coalition and the United States in World War I. After two years of active neutrality (August 1914 – August 1916) she put all her human and material resources in service of her allies and for her own vital future. Assuming the entire responsability of the August 1916, the Ion I.C. Brătianu Cabinet openly asked for all social and political factors to join efforts, stressing that the national interest should prevail upon al other political or private interests in the contry. At this momant of Romania,s historical evolution, he declared in the Privy Crown Council of Cotroceni, 14/27 August 1916: „I believe in the Entente*s victory and I comply with it.”

(Dumitru Preda)

Ruja, Alexandru – Istoria literaturii române contemporane din vest

„Eu vin de undeva departe
și am trecut prin câmpul gol,
Pe mânjii mei azurul șade
și Timpul e domol, domol...
Îmi  leagănă genunchii drumul,
și obrajii-mi tremură de soare,
Unde mă duc e altă vreme
și jocuri calde de culoare.

Îmi scade zarea de sub tâmple
și zborul e senin, senin,
Catarge albe de iluzii
în apa ochilor mei vin;
Și îmi revărs în zări de boare,
ca un descântec nesfârșit,
Am  aripi calde peste lume
și sunt grăbit și sunt grăbit...”

(Petru  Sfetca - Autobiografie)

Vă așteptăm la bibliotecă pentru a împrumuta volumele propuse.