Noutăți la raft : astăzi despre cultura, geografia și civilizația chineză

Secția „Împrumut carte pentru adulți” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad vă prezintă ultimele volume intrate în colecție.

„China : Responsabilitatea unei mari puteri”- Jin, Canrong

„Este o realitate care nu mai poate fi eludată că, în prezent, China se îndreaptă cu pași mari spre centrul arenei globale, căci a trecut de la rolul de figurant la acela de personaj secundar, apoi de personaj principal și va ajunge, probabil, la rolul de personaj principal indespensabil în viitor. China și-a menținut creșterea economică de mai bine de zece ani de acum și a devenit cel mai puternic motor al economiei mondiale, câtă vreme țările occidentale sunt prinse ca într-o capcană de economiile lor stagnante și de lumea aflată încă în conul de umbră al crizei financiare. Atunci când produsele purtând însemnele care atestă că au fost <<fabricate în China>> (Made in China) trec granițele și potopesc întregul glob, așa-numitul <<model chinez>> ajunge să fie respectat de tot mai multe țări dezvoltate, iar <<China cea armonioasă>> devine noul loc de pelerinaj al diplomației mondiale, în timp ce <<fabricile de vis>> ale Chinei se transformă în paradisul investitorilor de pretutindeni, iar preocuparea față de <<responsabilitățile Chinei>> pe plan internațional stă în centrul atenției întregii lumi.” Jin Canrong

„Elemente fundamentale ale culturii și civilizației chineze” – Ye, Lang; Zhu, Liangzhi

„Am dori ca, prin intermediul acestei cărți, cititorii să obțină nu doar câteva cunoștințe superficiale privitor la cultura chineză, ci să pătrundă în stratul de adâncime al acesteia, să intre în lumea spritului chinezesc, să simtă și să cuprindă valorile fundamentale ale culturii chineze, să dobândească o cunoaștere profundă a culturii chineze. Din punct de vedere literar putem spune că ne-am străduit să folosim un stil cât mai simplu și mai clar, dar cu șarm și cu caracter chinezesc.” Foreign Languages Training and Research Publishing

„Marea literatură a Chinei : O introducere” – Ma, Xiaodong

„Avem în față un compendiu de autori și opere, mai vechi și mai noi, care laolaltă se strâng într-un tot unitar, complex și frumos, literatura chineză. Dinamică și palimpsestică, cartea trece în revistă texte precumpănitoare pentru construirea civilizației chineze așa cum o știm astăzi, începând cu cea mai timpurie antologie de poezii, „Cartea cântecelor”, și încheind cu prozatorul eseistul modern Qian Zhongshu (1910-1998)” Paula Teodorescu

„Cunoștințe generale despre geografia chineză” –  The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council ; Confucius Institute Headquarters (Hanban)

Cunoștințe generale despre geografia chineză este o prezentare succintă a geografiei chineze. Împărțită în șapte capitole: China – o privire de ansamblu, Resursele și mediul, Transportul și conservarea apei, Un ținut fermecător, Cele șapte capitale antice ale Chinei, Orașe feerice și În jurul Chinei, cartea cuprinde geografia Chinei, inclusiv date despre orașe și puncte de interes istoric și cultural. Ilustrată cu mare finețe, ediția actualizată oferă un număr impresionant de noi puncte turistice și importante proiecte de construcție. Enciclopedie de buzunar completă și concisă, Cunoștințe generale despre geografia chineză oferă cititorilor din afara Chinei informații precise despre geografia și cultura geografică chineză.” Beijing Language and Culture University Press

„China cea de taină” – Almăşan, Marina

„Dintre toate însemnările mele de călătorie de prin toate colțurile de lume, am constatat că despre China am scris cele mai multe pagini. Poate că, involuntar, chiar și inspirația mea a fost direct proporțională cu dimensiunile acestei țări. Anul acesta, diplomația românescă sărbătorește împlinirea a 70 de ani de relații bilaterale cu China, prilej cu care o prestigioasă editură din China mi-a cerut să adun într-o carte toate impresiile mele de călătorie din orașele Chinei vizitate în ultimii ani. O țineți, iată, în mână, publicată, în colaborare, de o altă prestigioasă editură din România: Corint. Cartea are, zic eu, de toate: și informație, și taină, și uluire, și emoție, apoi zâmbete – cât cuprinde, dar și o mulțime de fotografii, mai stângace sau mai profesioniste. Dar mai ales, cartea are mult suflet. De fapt, cu suflet a și fost scrisă. Și, dacă-mi permiteți… tot așa și trebuie citită!” Marina Almășan

„Așa grăit-a Laozi : o nouă traducere cu comentarii a Cărții despre Dao și Virtute” –  Wu, Charles Q.

„Dacă niște sinologi eminenți precum profesorii Ames și Roberts trebuie să vină cu un „răspuns rezonabil” la aceeași „întrebare rezonabilă” privind traducerile lor, nu există nicio scuză pentru o încercare atât de întârziată ce nu poate fi scutită de aceeași întrebare. Nu am vreun manuscris recent descoperit care să justifice o nouă traducere. Nici nu pretind vreo perspectivă mai nouă, venind din vreo disciplină anume. Însă nemărginita profunzime și, în consecință, infinitele posibilități de traducere ale nemuritoarei opere a lui Laozi fac orcând posibil ca cititorii să fie aduși cu un pas mai aproape de ceea ce spune Laozi de fapt și de felul în care o spune, prin încă o traducere dublată de comentarii. De aceea îmi numesc cartea „Așa grăit-a Laozi”, nu din cauză că îl consider Laozi un alt Zarathustra sau un alt Nietzsche. De bună seamă, ceea ce spune Laozi, de fapt, este în foarte mare măsură o chestiune de interpretare, însă având la dispoziție textul bilingv și comentariile, cititorii vor putea avea un moment de inspirație în care să spună: „Acum știu ce vrea să spună Laozi”. În această introducere aș dori să-mi prezint abordarea față de câteva probleme cu care se confruntă, mereu, toți conducătorii.” Charles Q. Wu

* * *„China”

„Rule of Law in China” – Zhuo, Zeyuan

„Ascensiunea și declinul dinastiilor Chinei” – Li, Jiazhen

„Calea chinezească de dezvoltare economică” – He, Yaomin

„Înțelepciunea lui Confucius : Învață să fii un lider de talie mondială” – Shih, Casper 

„Cuvinte-cheie pentru a înțelege China : Despre guvernare”(vol 1) – trad. Rădulescu, Ion

„Cuvinte-cheie pentru a înțelege China : Despre guvernare”(vol 2) – trad. Rădulescu, Ion

„Cuvinte-cheie pentru a înțelege China : Inițiativa O centură, un drum” – trad. Petrescu, Sorin

„Istoria schimburilor literare dintre China și Europa Centrală și de Est”- Ding, Chao; Song, Binghui

În luna lui Brumărel, vă invităm la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad deoarece, așa cum scria Lao Tzu, „În faţa minţii liniştite întreg universul se predă”.