Noutăți la raft: astăzi despre filosofie, teologie, jurnalism, sociologie și asistență socială

Secția „Împrumut carte pentru adulți” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad vă propune o lectură a ultimelor volume intrate în colecție. O carte este un dar al existenței. Indiferent de gusturile literare, lectura trebuie să facă parte din viețile noastre deoarece prin intermediul ei reușim să ne lărgim perspectiva asupra lumii, ne sprijină dezvoltarea personală, ne hrăneşte spiritul și imaginaţia, ne motivează și ne încurajează întotdeauna, fiind alături de noi pe drumul vieții.

„Sensul vieții: Răspunsurile psihologiei și ale religiei pentru o viață cu sens” – Petrovici, Amalia M. „Lucrarea se adresează cu precădere celor preocupați de relația dinamică dintre psihologie și religie, celor aflați în căutarea sensului și a direcției în viață, celor rătăciți pe cărările vieții, celor care vor să descopere valențele logoterapiei și ale cristoterapiei și stării de bine, celor care caută cu adevărat vindecarea, celor interesați de un model de abordare terapeutică înrădăcinată și fundamentată în revelația creștină, dar și publicului larg dornic de cunoaștere și dezvoltare. Prin urmare, lucrarea devine o călăuză pentru toți acești călători și practicieni dedicați. Viața însăși poate constitui motivul pentru un alt pas înainte, oferind un punct de reper pentru propriul sens al vieții, dar și un îndemn – pentru toți cei care nu îl (re) cunosc încă – de a-și revizui punctul de vedere, de a-l îmbogăți sau optimiza cu propria contribuție.” Petrovici, Amalia M.

„Gândire ecologică” – Morton, Timothy „Asemenea unor arheologi ai viitorului, trebuie să unim piesele pentru a redescoperii ceea ce va fi fost gândit. În cele din urmă, gândirea ecologică excede ceea ce este considerată a fi ideologia de mediu. Nu se limitează la sine, Natură și specie. Gândește dincolo de supraviețuire, Ființă, destin și esență. Totuși, la fel cu un virus, ca cel mai mic dintre cei mici (e viu măcar?), la fel ca macromoleculele minuscule din celulele noastre, din propriul noastru ADN, gândirea ecologică era acolo de la bun început.” Morton, Timothy

„Pelerin în Țara Sfântă” – Baddour, Gabriela „Prin rugăciune ieșim cu mintea din lume în inimă. Acolo în inimă, ca o prelungire a iubirii Creatorului, ne regăsim uniți toți oamenii. Acolo, în cămara inimii regăsim împărăția cerului… precum icoana Sfintei Treimi, prin minte, cuvânt și duh, omul are viața binecuvântată atâta timp cât trăiește sub legea iubirii. Un pelerinaj vine să îmbogățească trăirea duhovnicească. Așa cum nu poți cunoaște gustul lacrimilor dacă nu ai plâns măcar o dată, tot așa nu poți gusta hrana spirituală a locurilor sfinte dacă nu ai ajuns în Țara Sfântă, pelerin.” Baddour, Gabriela

Filosofie

„Filosofie și teologie” – Esch, Gabriela

„Filosofie și ecologie” – Esch, Gabriela

„Compendiu de filosofia culturii” – Esch, Gabriela

„Zilele creației” – Esch, Gabriela

„Reprezentări ale ideii divinului în epoca modernă” – Esch, Gabriela

„Gândire și imaginație în viziune bachelardiană” – Esch, Gabriela

„Istoriografia filosofică românească în perioada proletcultistă” – Esch, Gabriela

„Creația culturală și valoare estetică la Lucian Blaga” – Petrovici, Iasmina

Religie/Teologie

„Viața lui Iisus” – White, Ellen Gould

„Magul din inima mea : Poezii cuantico-religioase” – Diaconu, Olga Alexandra

„Invocarea lui Dumnezeu” – Dragojlović, Dragan

„Cutezări cu gândul ale Ieromonahului Visarion” – Agârbiceanu, Ion

Jurnalism

„Jurnalismul convergent” – Șuțu, Rodica Melinda

„Epistemologia comunicării : Știință, sens și metaforă”

„Etică și derapaje în comunicarea publică : Note de curs” – Bafană Tocia, Mariana

„Managementul informației în media” – Petre, Raluca

„Modă, comunicare și tehnologie”

Sociologie

„Emoțiile sociale : Despre rușine, vinovăție, regret și dezamăgire” – Chelcea, Septimiu

„Rolul resurselor umane în organizații : 11 perspective ale generației Y”

Asistență socială

„Educație incluzivă : Importanța serviciilor de suport oferite de CSEI-uri școlilor de masă în contextual educației incluzive” – Hoară, Alina Simona

„Perspective asupra sistemului și serviciilor de asistență socială din România” – Lazăr, Florin

„Competențele profesionale ale asistenților sociali” – Iovu, Mihai Bogdan

„Contex social, cunoaștere și acțiune în asistență socială”

„Asistență socială bazată pe evidențe” – Sandu, Antonio

 

În luna lui Gustar, vă invităm la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad deoarece, așa cum scria Maxim Garki, ,,Fiecare carte parcă închide în ea un suflet. Și, cum o atingi cu mintea, sufletul ți se deschide ca un prieten bun!”.