Noutăți la raft: astăzi despre hărți, versuri și Protopopiat

Secția „Împrumut carte pentru adulți” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad vă prezintă ultimele volume intrate în colecție.

„Preoți și învățători români din Protopopiatul Ortodox al Aradului : (1812-1918)” – Pantea, Maria Alexandra

„Lucrarea este temeinic eleborată în urma cercetării atente şi pertinente a surselor inedite, edite, memorialistice şi a organelor de presă din perioada 1812-1918. Datele oferite de aceste izvoare au fost trecute cu diligenţă prin filtrul unei interpretări şi reconstituiri corecte, realizate de d-na Maria Alexandra Pantea care se dovedeşte a fi şi o cunoscătoare avizată a ideilor, judecăţilor de valoare şi concluziilor elaborate de-a lungul timpului într-o densă bibliografie tradiţională şi la zi, ceea ce constituie şi asigură un factor important al reuşitei subiectului abordat spre studiu şi analiză.” Cercetător ştiinţific gradul I Dumitru Suciu, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj Napoca

„Versuri” – Cotoc, Ioan

Sensul vieții

O viață fără sens

ne n-ai măcar o întrebare

despre sensul ei.

Căci sensul vieții tale

nu este cel al turmei.

Zici că viața-ți n-are sens

iar înțeleptu-ți zice

„dă-i tu unul!”

Nu obosi în căutare,

de-l vei găsi rapid, nu-i sensul

vieții tale,

e doar un țel.

Târziu de-l vei găsi vei înțelege asta,

cât de-nțelept sau nu

ți-ai construit viața!” Ion Cotoc

„România între prieteni și dușmani : Decupaje geopolitice și hărți imagologice” – Barna, Cristian; Popa, Adrian-Vasile

„Cartea reprezintă un îndrăzneţ studiu privind securitatea naţională a României, cu accent pe poziţionarea ţării noastre în jocul stategic al actorilor de pe scena internaţională. Titlul însuşi, interogaţiile folosite de autori sunt ilustrative pentru întreaga călătorie a cititorului pe parcursul lecturii. Întrebările autorilor îşi găsesc răspuns cu ajutorul viziunii ce combină abordarea sociologică cu cea geopolitică şi imagologică, autorii intuind parcă semnificaţia diferenţei dintre realitate şi percepţie în jocul puterii. Autorii folosesc analiza predictivă sau metoda Delphi pentru a identifica tendinţele globale, riscurile şi ameninţările la adresa României. […]” Prof. univ. dr. Vasile Dâncu

„Lumina din cuvinte : poezii” – Ponta-Pete, Eugenia

„Când păzeam eu noaptea caii : Povestiri” – Cotoc, Ioan

„Buteni : Coordonate istorice și culturale” – Bejan Frățilă, Corina

„Forme de manifestare a terorismului în societatea contemporană : note de curs” – Barna, Cristian; Popa, Adrian-Vasile

„Fließende Räume : Karten des Donauraums : 1650-1800 = Floating Spaces : Maps of the Danube Region 1650-1800” – ed.: Josef Wolf, Wolfgang Zimmermann

„Impactul operaționalizării canalului Istanbul asupra Convenției de la Montreux : Perspective de creștere a profilului strategic al României în Regiunea Extinsă a Mării Negre” – Popa, Adrian-Vasile

În luna lui Brumărel, vă invităm la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad deoarece – așa cum scria Anain Nin – „Nu există un mare sens cosmic pentru toți; există doar sensul pe care fiecare îl dă vieții sale, un sens individual, o intrigă individuală, ca un roman individual, o carte pentru fiecare persoană”.