Noutăți la raft: astăzi despre metafizică, aforisme, teatru, sarcasm și tragedie

Secția „Împrumut carte pentru adulți” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad vă prezintă ultimele volume intrate în colecție.

„Nașterea tragediei” –  Nietzsche, Friedrich Wilhelm

„Miza Nașterii tragediei constă în a găsi un drum alternativ spre escamotarea „spiritului istoric și critic”, printr-o revenire la continuum-ul dintre viață și mit. Or, Richard Wagner, prin sincretismul operei sale, îi pare lui Nietzsche că ar fi redescoperit originaritatea elină, încărcată de suferință și tensiune și, astfel, autentica. Filozofia culturii pe care o practică Nietzsche este o intersecție a cunoașterii estetice și a eticii responsabilității politice, o contiguizare a cognitivismului și a moralității de tip civic. De aici derivă și violența respingerii de către filozoful german a meditației de catedră, capabilă doar de reflectarea decadenței unei lumi delabrate.

A reciti textul lui Nietzsche înseamnă a asista la un proces de schimbare a stării de agregare a discursului filozofic și a trăi fiecare paragraf cu intensitatea emoțiilor poematice. Tocmai de aceea, Nietzsche e fie un antinaționalist german, fie un filosemit, fie părintele fondator al nazismului, ca unul dintre autorii favoriți ai lui Adolf Hitler. Alături de Wagner, de altfel…” – Lucian Pricop

„Aforisme” – Nietzsche, Friedrich Wilhelm

„Există o zonă în care viaţa, personalitatea şi opera unui mare autor se întrepătrund, luminându-se reciproc: e genul însemnărilor nedestinate, în fond, publicului. Dar publicul este adesea mai fascinat de această operă secundă decât de opera însăşi.

Iată zona în care se deplasează volumul de faţă. Publicate postum, aceste aforisme au revoluţionat imaginea convenţională despre Nietzsche. Născute în altă epocă, multe dintre aforismele lui Nietzsche sunt totuşi extrem de actuale; intuiţiile sale se dovedesc profetice.” – Editura Humanitas

„Spune da vieții : Orice s-ar întâmpla” –  Frankl, Viktor Emil

„Această carte admirabilă își depășește contextul originar, oferindu-ne înțelepciune și îndrumare.” – Publishers Weekly

„Șaptezeci de ani mai târziu, filosofia lui Frankl este în continuare o sursă de inspirație.” – Kirkus Reviews

„Faust” – Goethe, Johann Wolfgang, von

„Pe Faust, ale cărui hăuri ale naturii și stricăciunii omenești mă făceau la inceput să mă înspăimânt, dar a cărui fire plină de tâlcuri și de taine mă atrăgea necontenit, îl citeam neabătut în zilele de sărbătoare. Admirația și dragostea mea creșteau cu fiece zi; nopți și zile întregi zăboveam copleșit citind aceste opere; ajunsesem să nu mai gândesc și să nu mai vorbesc despre nimic altceva decât despre Goethe.

Folosul pe care-l tragem din studiul operelor unui mare scriitor e de mai multe feluri; unul dintre câștigurile de căpetenie poate fi, totuși, și acela ca ne dăm mai limpede seama nu numai de alcătuirea noastră launtrică, ci și de cealaltă lume, exterioară… O astfel de influență au avut-o asupra mea operele lui Goethe.” – Johann Peter Eckermann

„Teatru” – Sebastian, Mihail

„Azi, opera lui Mihail Sebastian se află într-un proces de reconsiderare critică. Teatrul său este de recitit și de situat în dinamica unei dramaturgii moderne, căci cele patru piese (Jocul de-a vacanța, Steaua fără nume, Insula și Ultima oră) arată o admirabilă înzestrare pentru expresia scenică. Interesul pentru scriitura sa vine și din faptul că, dincolo de valoarea estetică a textelor, Mihail Sebastian este o conștiință ce refuza cu vehemență „imbecilitatea îndoctrinată” a curentelor ideo-politice. Asta se vede și din dialogul dintre fragmentele de jurnal de creație pe care le-am inserat ca preambul și textele pieselor sale, oferindu-ne tocmai această dimensiune a eticului literar, a adevărului cultural exemplar. Sebastian e scriitorul fără uniformă care trăiește plenar ambele realități. La fel de tumultoase, dar nu la fel de curate, realitatea războiului și cea a literaturii.” – Lucian Pricop 

„Viața ca o pradă” – Preda, Marin

Viata ca o prada constituie romanul unei vocații scriitoricești este indiscutabil; dar este tot atât de adevărat că este și aventura unei conștiințe ‒ procesul formării conștiinței, iar aceasta se intreabă și ne intreabă: Cum trăim? De ce trăim astfel? Cum să trăim? Un mare scriitor ‒ cu atât mai mult un scriitor național ‒ nu se poate mulțumi să ne povestească întâmplări, fie ele și foarte interesante și adevărate pe deasupra, ci el încearcă să-și pună, și să rezolve în felul său, întrebările esențiale ale existenței. Dacă eroul cărții trece prin întâmplări extrem de dificile, cu o liniște interioară uneori de-a dreptul stupefiantă, aceasta se întâmplă pentru că el este în posesia unei ceritudini: vocația sa literară. Sigur ca eroul și naratorul nu pot fi confundați, între ei întinzându-se un mare spațiu al realizării, dar un scriitor nu poate extinde asupra eroului său o liniște pe care acesta n-a avut-o.” – Paul Georgescu

„Întâmplări în irealitatea imediată” – Blecher, Max

Întâmplări în irealitatea imediată este, sub raportul construcției, un roman care își camuflează structura românescă sau, mai bine, un roman de formare al unui personaj care nu accepta ideea ca personalitatea sa ar putea fi rezultatul unui banal proces de colectare a elementelor disparate într-o formula aleatorie. Autobiografia unui fanatic înverșunat ce neagă însăși posibilitatea de a scrie autobiografie. Cu o astfel de problema de identitate în punctul său de pornire, nu e de mirare că romanul blecherian a profitat la maximum de pe urma poziției sale de «dublu outsider», atât față de zona romanescului pur, cat si fata de aceea a poeticului pur, ramanand o «enigma nesplicata» a literaturii romane, fascinandu-si cititorii si chemandu-i, până astăzi, la relectura… Carte a suferinței și a memoriei, Vizuina luminată completează opera lui Max Blecher pe latura vizionarismului spectaculos, care dizloca realitatea și o pune sub semnul întrebării.” – Doris Mironescu

„Iliada” – Homerus

„Ion” – Rebreanu, Liviu 

„Jar” – Rebreanu, Liviu

„Gorila” – Rebreanu, Liviu

„Nuvele” – Rebreanu, Liviu 

„Teatru” – Rebreanu, Liviu 

„Calvarul” – Rebreanu, Liviu 

„Amândoi” – Rebreanu, Liviu

„Răscoala” – Rebreanu, Liviu

„Crăișorul” – Rebreanu, Liviu

„Metropole” – Rebreanu, Liviu 

„Ciuleandra” – Rebreanu, Liviu

„Accidentul” – Sebastian, Mihail

„Adam şi Eva” – Rebreanu, Liviu

„Prevestirea” – Pârvulescu, Ioana

„Vizuina luminată” – Blecher, Max

„Inimi cicatrizate” –  Blecher, Max

„Melancolia” – Cărtărescu, Mircea

„Moromeţii” (vol. 1) – Preda, Marin 

„Moromeţii” (vol. 2) – Preda, Marin

„Orașul cu salcâmi” – Sebastian, Mihail

„Carnetul unui afurisit” – Cioran, Emil 

„Poeme franceze” –  Rilke, Rainer Maria

„Pădurea spânzuraţilor” – Rebreanu, Liviu

„Anna Karenina” – Tolstoi, Lev Nikolaevici 

„Dicționar latin-român” – Guțu, Gheorghe

„Despre eroi și morminte” – Sabato, Ernesto

„Generalul armatei moarte” – Kadare, Ismaïl

„Inimă de câine” – Bulgakov, Mihail Afanasievici

„În prezența lui Schopenhauer” – Houellebecq, Michel

„Dicționar subiectiv de cultură civică” – Mihali, Ciprian

„Cel mai iubit dintre pământeni” (vol. 1) – Preda, Marin

„Cel mai iubit dintre pământeni” (vol. 2) – Preda, Marin

„Cel mai iubit dintre pământeni” (vol. 3) – Preda, Marin

„Răspunsuri scurte la marile întrebări” – Hawking, Stephen

„Poezii : … recitate în cabaretele pariziene de altădată” – Cros, Charles

„Hora morții : Consemnări despre prietenul meu Nicolae Labiș” – Portik, Imré

„Lacul; Brațul; Grabnic se va scutura : roman, povestiri” – Kawabata, Yasunari

„Uimit de Hristos : Călătoria mea de la iudaism la Ortodoxie” – Bernstein, James A.

„Cartea întâmplărilor : Mistere, ciudățenii, uimiri” – Blandiana, Ana; Pârvulescu, Ioana; Cărtărescu, Mircea

În luna lui Mărțișor, vă invităm la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad deoarece – așa cum scria Nietzsche, Friedrich – „Dacă te uiți mult timp în abis, abisul se va uita la rândul său în tine”.