Noutăți la raft: astăzi despre psihopedagogie, romane și meditație

Secția „Împrumut carte pentru adulți” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad vă prezintă ultimele volume intrate în colecție.

„Educația digitală” – * * *

„Schimbările economice și sociale generate de răspândirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții se reflectă și în discursurile și practicile educaționale, iar efectele crizei de sănătate provocate de noul coronavirus la nivel mondial asupra procesului de învățământ evidențiază avantaje și neajunsuri ale educației digitale in contexte diferite. Acest volum reunește contribuțiile mai multor specialiști în științele educației care converg spre ideea că învățarea în societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării prin integrarea oportunităților puse la dispoziție de noile tehnologii de informare și comunicare. Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ.” (Editura Polirom)

„un nor în formă de cămilă : roman” –  Nelega, Alina

„Ce e cititul în nori dacă nu jocul liber al fanteziei, semnul imaginației puse la lucru? Alina Nelega ne introduce cu titlul romanului în fabulația de gradul doi când confruntă una din piesele de căpătâi ale teatrului cu ipoteza răsturnată a nebuniei personajului. Nu, fiul nu joacă nebunia, ci e bolnav, iar mama, care îl cunoaște dincolo de masca socială, se scufundă împreună cu el în purgatoriul suferinței psihice. Născut din stăpânirea mecanismelor dramaturgiei și din fidelitatea Alinei Nelega pentru scenă, romanul explorează în cercuri concentrice ficțiunea autonomă, edificată pe referințe la lumea teatrală autohtonă.” (Oana Cristea Grigorescu)

„Mindfulness : 75 de meditații pentru reducerea stresului, sănătate mintală și pace interioară” – Sockolov, Matthew

„Înlătură efectele negative ale stresului, scapă de tulburările de somn și îmbunătățește-ți memoria și capacitatea de concentrare practicând mindfulness, un tip din ce în ce mai popular de meditație ale cărui rezultate benefice sunt atestate de numeroase studii științifice. Autorul prezintă o metodă simplă de abordare a tehnicii mindfulness, ce include mai multe variante de meditație, pe niveluri de dificultate, adaptate pentru diferite personalități, stiluri de viață și emoții, cu durata de la 5 la 25 de minute. Un ghid foarte util pentru primii pași în practica mindfulness, ca să-ți calmezi mintea și să-ți găsești pacea interioară.” (Editura Polirom)

„Big Sur” – Kerouac, Jack

„Regele Solomon” – Émile Ajar

„Quichotte” – Rushdie, Salman

„Belle de Jour” – Kessel, Joseph

„Ioșca : roman” –  Fulaş, Cristian

„Despre adevăr” – Orwell, George

„Despre libertate” – Orwell, George

„Klara și Soarele” – Ishiguro, Kazuo

„Ca o piatră în rîu” – Corona, Mauro

„Pogromul de la Iași” – Ioanid, Radu

„Efectul de undă” – Liiceanu, Aurora

„Consimțământul” – Springora, Vanessa 

„Povestiri din singurătate” –  Andrić, Ivo

„Povestea cu elefantul vizirului” – Andrić, Ivo

„Sonia ridică mâna : roman” – Braniște, Lavinia

„Jurnalul unei nopți nedesăvârșite” – Kawakami, Hiromi

„Istoria eternității; Evaristo Carriego” – Borges, Jorge Luis

„Secretul turbanului meu” – Ghulam, Nadia; Rotger, Agnès 

„Eu, Tituba, vrăjitoarea neagră din Salem” – Condé, Maryse

„Multă forță și un dram de gingășie : roman” – Dósa, Andrei

„Noaptea plec, noaptea mă-ntorc : roman” – Lăzărescu, Florin

„Prietenul visătorilor și al învinșilor : roman” – Crăciun, Andrei

„Abordarea psihologică a adopției și asistenței maternale” – * * *

„Făuritorul; Ficțiuni; Memoria lui Shakespeare” – Borges, Jorge Luis

„Psihologia educației : Fundamente. Procese. Mecanisme. Aplicații” – * * *

„Concepte și metode în cercetarea imaginarului : Invitații Phantasma” – * * *

„Publicitatea : De la planificarea strategică la implementarea media” – Balaban, Delia Cristina

„Nume în basme românești și străine : Perspectivă lingvistică și culturală” – Oneț, Veronica Cornelia

„Europenii : Trei vieți și formarea unei culturi cosmopolite în Europa secolului al XIX-lea” – Figes, Orlando

„Metode și tehnici de investigare și intervenție în asistență socială : Suport de curs” – Călăuz, Adriana-Florentina; Răchișan, Delia-Anamaria

„50 de metode de instruire pentru a facilita înțelegerea unui text : Aplicabile în toate ariile curriculare” – Fisher, Douglas; Brozo, William G.; Frey, Nancy

În luna lui Gerar, vă invităm la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad deoarece – așa cum scria Immanuel Kant – „Buna educație e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume”.