Noutăți la raft: astăzi despre revista de cultură, valori patrimoniale, perspective moderne în științele socio-umane

Secția „Împrumut carte pentru adulți” a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad vă prezintă ultimele volume intrate în colecție.

„Ateneu arădean : revistă de cultură” – Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad ; redactor-şef: dr. Doru Sinaci ; redactor-şef adjunct: prof. Ioana Nistor ; secretar general de redacţie: prof. Lucia Bibarţ

„Secția „Împrumut carte pentru adulți” pune la dispoziția cititorilor peste 110.000 de volume din domeniile mari de interes. Dispune de o ofertă largă și diversificată de carte din următoarele domenii: cultură și civilizație, filosofie, psihologie, logică, etică, religie, sociologie, statistică și demografie, politică, economie, drept, administrație publică, asistență socială, pedagogie, matematică, fizică, chimie, biologie, medicină, inginerie și științe tehnice, sport, lingvistică, literatură (română, engleză, germană, franceză, maghiară, rusă, italiană, spaniolă, greacă și latină, orientală etc.), geografie, istorie, biografii și altele. Utilizatorii pot beneficia atât de cărțile autorilor clasici, ale celor contemporani, dar și de ultimele apariții editoriale.” – Gabriel Roman

„Familia Mocioni : valori patrimoniale în colecțiile Complexului Muzeal Arad” – Complexul Muzeal Arad

„Istoria ar fi imposibilă fără memorie – fără memoria mea, a ta, a noastră, a multor generații care ne-au precedat și a celor multe care or să ne urmeze.” – Adrian Cioroianu

„Administrarea bunurilor eclesiale în Ortodoxia românească din secolul al XV-lea și până în prezent : O analiză canonico-juridică” – Iachint Vardianu, protosinghel

„Prin publicarea lucrării sale de doctorat, părintele protosinghel Iachint Vardianu oferă un unic material sintetic a tot ceea ce a însemnat administrarea bunurilor bisericești în Țara Românească și Moldova în ultimele cinci secole, indicânt în concluzii liniile directoare ale modului în care autoritățile ecleziale și cele civile au înțeles și reglementat statutul bunurilor Bisericii. În concluzie, recomand călduros această lucrare, pe care o consider o contribuție de o deosebită valoare în domeniul Dreptului bisericesc și îl îndemn pe autor să-și fructifice din plin cunoștințele, prin publicarea cât mai multor studii în domeniu.” – Pr. Prof. Dr. Constantin Rus

„Falsa taumaturgie a terapiilor alternative în raport cu învățătura ortodoxă : perspectivă misionară” – Mircea, Costel

„Avem în faţă o lucrare bogată ca tematică şi idei în peisajul misiologiei noastre actuale la care s-a angajat temeinic şi cu succes prin cercetarea prezentată dl. drd. Mircea Costel, într-o sinteză bine structurată în care ne oferă o perspectivă de ansamblu a ceea ce reprezintă pentru teologia misionară provocările aduse de înţelegerea eronată a bolii şi a vindecării. Candidatul analizează critic şi constructiv bibliografia şi izvoarele, cu detaşarea intelectuală, dar şi cu implicarea afectivă pentru a face o legătură vie între teologie şi noile abordări care privesc starea de sănătate a omului contemporan.” – Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Petraru Facultatea de Teologie Ortodoxă,Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

„Calea lui Iacob” – Sandu, Ioana

„Educație timpurie” – Kelemen, Gabriela

„Poemele regăsirii : [poeme]” – Rusu, Ionel

„Caisul solitar : versuri și proză” – Bălan, Ion

„Confesiunile unui preot” – Giurgiu, Augustin

„Trei anotimpuri : roman” –  Bălteanu, Eugenia

„Dicţionar explicativ şcolar” – Hîncu, Dumitru I. 

„Transition Process in Transition Economies” – Taşar, Izzet

„Arena : Journal of Physical Activities” – Editor: Galea, Ioan

„Un an din viața UAV Arad : 2018-2019” – Pantea, Mioara-Florina

„Mic tratat despre sisteme neconvenționale de propulsie” – Gerőcs, Attila

„Colonelul Moise Rișcuția : (1883-1959) : Destin și istorie” – Oarcea, Felicia Aneta

„Personalitățile din Drăgășani : borne de hotar ale culturii române” – Țene, Alexandru Florin

„Mașini și aparate pentru industria articolelor de pasmanterie” – Deac, Iuliu; Pustianu, Monica

„Test docimologic la istoria pedagogiei : în sprijinul studenților la examene” – Kelemen, Gabriela

„An interdisciplinary approach to Lesley Saunders’ poetry” – Mihăilescu, Clementina Alexandra 

„Reflecții studențești” – Coordonatorii volumului: Adela Drăucean, Alina Pădurean, Simona Stoia

„Journal of Humanistic and Social Studies” – Selectator/Antologator/Redactor: Bodișteanu, Florica

„Povești din Arad : Povești din tramvaiul Nr. 7 : Povești din Parcul Bătrânilor” – Hodrea, Gheorghe

„Tehnologii generale în industria alimentară : Tehnologii de obținere a cărnii” – Ursachi, Claudiu Ștefan 

„Despre proprietate; Categorii sociale periferice : Studii de toponimie istorică în Muntenia și în Oltenia” – Nica Burci, Iustina

„Administrație românească arădeană : Studii și comunicări din Banat – Crişana” – coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie, Sorin Bulboacă

„Scientific and Technical Bulletin : Series Chemistry, Food Science & Engineering” – Autor colectiv secundar: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

„Abordări moderne în științele socio-umane = Modern Approaches in social sciences” – Editorii volumului: Alina Pădurean, Adela Drăucean, Simona Stoia

„Proceedings of the International Student Conference StudMath-IT : Mathematics & Computer Science” – Autor colectiv: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

„Perspective actuale în științele socio-umane = Current perspectives in social sciences” – Coordonatorii volumului: Alina Pădurean, Adela Drăucean, Simona Stoia

„Studii de psihologie : Programul de studii: masterat Consiliere și evaluare psihologică” – Volum coordonat de Dana Rad și Edgar Demeter ; Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Centru de Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Psihologie

„Pastorație și misiune în diaspora românească – provocări și perspective & Grija Bisericii Ortodoxe pentru cei răposați, reflectată în Ierurgiile consacrate : Simpozion internațional Oradea, 2021” – Coordonatori și editori: Pr. Conf. univ. dr. Viorel Cristian Popa, Pr. Conf. univ. dr. Vasile Doru Fer, Pr. Lect. univ. dr. Emil Cioară

„Educaţia Plus = Journal Plus Education : [Culegere semestrială de studii ştiinţifice şi didactice]” – Editor: Ilica, Anton; Autor colectiv: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

„Fundamente ale construirii identității românești cu ocazia Centenarului Marii Uniri : 1918-2018 : Conferință națională” – Coordonatori: prof. univ. dr. Ramona Lile, prof. drd. Adela Redeș

În luna lui Undrea, vă invităm la Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad deoarece – așa cum scria Ștefan Augustin Doinaș – „Cultura este singurul climat care poate asigura dezvoltarea omului individual”.